Fakta om bukaortaaneurysm

​Bukaortaaneurysm (kroppspulsåderbråck) är en jämförelsevis sällsynt, men i värsta fall en livshotande sjukdom. Bukaorta är en del av kroppens största artär som transporterar blod från hjärtat till de inre organen och benen.

En försvagning i väggen på denna stora bukartär kan så småningom leda till att artären börjar bukta ut. När blodkärlets diameter växer försvagas väggen ytterligare och kärlet kan brista när blodtrycket inuti artären överstiger väggens hållbarhet.