Fakta om bukaortaaneurysm

​Bukaortaaneurysm (kroppspulsåderbråck) är en jämförelsevis sällsynt, men i värsta fall en livshotande sjukdom. Bukaorta är en del av kroppens största artär som transporterar blod från hjärtat till de inre organen och benen.

En försvagning i väggen på denna stora bukartär kan så småningom leda till att artären börjar bukta ut. När blodkärlets diameter växer försvagas väggen ytterligare och kärlet kan brista när blodtrycket inuti artären överstiger väggens hållbarhet.


pic Vilka är symtomen på bukaortaaneurysm?

Aneurysmet orsakar sällan några symtom i förväg innan det brister.

pic Vad beror bukaortaaneurysm på?

Det har konstaterats att ärftliga faktorer delvis har ett samband med uppkomsten av bukaortaaneurysm. Någon exakt orsak är inte känd.


Uppdaterad  27.9.2018