Symtom på åderbråck

Ibland orsakar åderbråcken smärta men största delen är smärtfria. Förutom smärtan och de kosmetiska problemen kan åderbråcken orsaka till exempel trötta och svullna ben.

​Symtomen på åderbråck är individuella och mångahanda. Symtomen uppkommar när blodet stockar sig i ett blodkärl.

Klåda är det enda symtomet som har observerats ha ett tydligt samband med åderbråck. Men även följande symtom kan förekomma vid åderbråck:

 • värk
 • trötta ben
 • svullnad
 • rastlösa ben
 • klåda
 • stickningar
 • brännande eller molande känsla
 • nattliga muskelkramper
 • sendrag
 • underbenssår
 • utslag och missfärgningar på underbenen.

Inget av symtomen beror enbart på åderbråck utan kan även ha andra orsaker. Symtomen förvärras ofta under dagen. Även värme och långvarigt stående kan förvärra symtomen.

Vad hjälper mot symtomen?

Att hålla benen i högläge och motion lindrar i allmänhet symtomen. Även stödstrumpor och stödförband kan vara till hjälp. Läs mer om egenvård på webbplatsen Hjälp mot svullna ben (på finska).

I sällsynta fall kan åderbråck blöda om huden ovanpå dem skadas. Blödningen upphör i regel med tryck på blödningsstället.

Läs mer om symtomen:

Smärta

Smärtan kan kännas i hela benet eller lokalt i åderbråcksområdet. Smärta och svullnad kan förekomma vid fysisk ansträngning och lättar vanligen med vila och högläge för benen.

Läs mer om smärtkontroll i Smärtkontrollporten på webbplatsen Hälsobyn

Svullnad

Svullnad och hudförändringar förekommer hos cirka fem procent av åderbråckspatienterna. Svullnad förekommer vanligen i fötterna, vristerna och underbenen. Den är ofta värre i det ena benet men kan förekomma i båda benen.

När blodet stockar sig i benen leder det till att vätska sipprar ut i omgivande vävnader och orsakar svullnad, spänning, åtstramning och tryckkänsla.

Långvarig svullnad leder till försämrad transport av syre och näringsämnen med blodet till huden och kan orsaka:

 • utslag
 • klåda
 • mörkfärgad hud
 • bestående förtjockning av huden och vävnad under huden
 • underbenssår.

Hos människor med stor buk pressar den extra massan i bukhålan de mjuka venerna platta och försvårar således blodflödet från benen. Detta leder till ökat ryck i benen på grund av blodstockningen och förvärrar svullnaden. Därför är viktkontroll viktig för kärlhälsan.

Läs mer om viktkontroll Hälsoviktporten på webbplatsen Hälsobyn.

Utslag och missfärgningar

Ett solfjäderliknande blodkärlsmönster på vristen (corona phelebectatica) är ett tidigt tecken på funktionsnedsättning i venerna.

Funktionsnedsättning i venerna kan även orsaka mörkfärgad hud eller utslag, vanligen på vristen. Huden kan vara ljus i mitten och mörk runt omkring med ett framträdande mönster av ytliga vener (atrophie blanche).

Långt utvecklad venfunktionsnedsättning kan göra huden tjockare och ärrig (lipodermatoskleros).

Klåda

När blodet inte kan cirkulera normalt utan stockar sig i venerna, kan huden börja klia lokalt. Klådan kan vara ett tecken på hotande bensår.

Omfattande undersökningar har visat att klåda är det enda tydliga symtomet på åderbråck. Klådan försvinner oftast i och med behandlingen.

Sår

Sår på grund av åderbråck är sällsynta. De förekommer hos cirka 0,5 procent av patienterna.

I allmänhet förekommer sår tillsammans med andra symtom, till exempel missfärgningar och svullnader i benen. Sår orsakade av åderbråck förekommer ofta på underbenen, sällan på fötterna. Huden är ofta mörkare runt såret.

Typiskt är att såret inte vill läka och kommer lätt tillbaka. Orsaken till svårläkta bensår kan vara försämrad blodcirkulation både i artärer och i vener.

Individuella symtom

Förekomsten av symtom har inget direkt samband med svårighetsgraden av nedsatt venfunktion. Till exempel män kan ha påtagliga hudförändringar utan att de upplever symtomen som störande.

En del kvinnor upplever däremot påtagliga symtom även om åderbråckssjukdomen visuellt och med ultraljud verkar lindrig. Sannolikt påverkar hormonella omständigheter olika personers sätt att reagera på symtomen.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  15.8.2018