Behandling av åderbråck

​Åderbråck kan behandlas på sjukhus om egenvård inte hjälper mot symtomen. Det finns ett flertal behandlingar för åderbråck. Den som passar dig bäst väljs på en specialistläkares mottagning, vid ultraljudsundersökning.

Behandlingsformerna är värmekateterbehandling, skumbehandling, mekanokemisk behandling, öppen kirurgi och borttagning av lokala åderbråck.

Behandlingarna utförs antingen i operationssal eller på mottagning, dock inte vid det första besöket. I båda fallen skrivs man ut från sjukhuset redan samma dag.


pic När ska man visa åderbråcken för läkare?

Ta kontakt med läkare när egenvård av åderbråck inte längre räcker till.

pic Effektiva behandlingar av åderbråck

En individuell behandling av åderbråcken planeras på läkarens mottagning

pic Återhämtning efter ett åderbråcksingrepp

Återhämtningen efter ett åderbråcksingrepp går i regel fort och man får röra sig genast efter ingreppet.

pic Symtom efter åderbråcksbehandling

Efter ett åderbråcksingrepp kan det förekomma känningar i det behandlade området en lång tid.

pic Återfall av åderbråck

Återfall av åderbråck är individuellt. Behandling av åderbråck tar inte bort möjligheten för återfall.


Uppdaterad  17.10.2017