Poliklinikat

Toimipisteemme sijaitsevat T-sairaalassa Turussa, Loimaan sairaalassa, Salon sairaalassa ja Vakka-Suomen sairaalassa.

Poliklinikalla tehdään valtimotautidiagnostiikkaa ja hoitosuunnitelmia valtimopotilaille.

Laskimosairauksien diagnostiikka ja hoito toteutetaan pääosin polikliinisesti. Uusien hoitomenetelmien myötä myös toipuminen normaaliin arkeen polikliinisista toimenpiteistä on suhteellisen nopeaa. Vain hyvin harva laskimosairaus vaatii kirurgista leikkaushoitoa. Laskimoiden kirurginen leikkaushoito on keskitetty Salon sairaalan leikkausosastolle.

Tyks T-sairaala

Poliklinikkamme on ajanvarauspoliklinikka, joka toimii arkipäivisin. Tyks T-sairaalan poliklinikalla on monia erilaisia vastaanottoja;

Tyks Loimaa

Tyks Loimaan sairaalan verisuonikirurgian laskimopoliklinikalla on lääkärin vastaanotto kerran viikossa torstaisin. Tuolloin tehdään lähetepotilaiden diagnostisia alarajalaskimoiden ultraäänitutkimuksia ja hoitosuunnitelmia niiden pohjalta sekä annetaan potilasohjausta tulevista toimenpiteistä. Laskimovajaatoiminnan hoitona tehdään viikoittain alaraajalaskimoiden vaahtoruiskutuksia ja noin kerran kuukaudessa laserhoitoja. Hoitoja kontrolloidaan tarvittaessa muutaman kuukauden kuluttua mahdollisine lisävaahtohoitoineen.

Tyks Salon sairaala

Verisuonikirurgian poliklinikka Tyks Salon sairaalassa toimii yhtenä päivänä viikossa tiistaisin. Laskimopoliklinikalla otetaan vastaan alaraajojen laskimoiden vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Poliklinikalla tehdään laskimosairauksien diagnostiikkaa kliinisillä- ja ultraäänitutkimuksilla sekä laaditaan kaikille potilaille hoitosuunnitelma. Lisäksi tehdään laskimoiden vaahdotushoitoja sekä hoidetaan laskimoperäisiä haavoja. Poliklinikka toimii erikoissairaanhoidon ajanvarauspoliklinikkana, johon potilaat ohjautuvat lähetteen perusteella. Verisuonikirurgi arvioi lähetteiden kiireellisyyden ja antaa toimintaohjeet.

Yhtenä päivänä viikossa tehdään laskimoiden laserhoitoja polikliinisesti.

Tyks Vakka-Suomi

Verisuonikirurgian poliklinikka toimii Tyks Vakka-Suomen sairaalassa yhtenä päivänä viikossa tiistaisin. Poliklinikalla tehdään valtimo- ja laskimosairauksien diagnostiikkaa ja hoitosuunnitelmia lähetepotilaille sekä laskimosairauksien mm. suonikohjujen vaahdotusta ja laserhoitoja.

 

Kyllä

Päivitetty  14.9.2020