Uskaltaako tutkimukseen tulla?

Manometriaa ei tietenkään voi pitää erityisen miellyttävänä tutkimuksena, mutta kotimaisen selvityksen mukaan neljä viidesosaa potilaista piti sitä kuitenkin vähemmän kiusallisena kuin mahan tähystystoimenpidettä. Tyypillinen potilaan kommentti tutkimuksen jälkeen onkin, että ”pelkäsin aivan turhaan”. Vakavia haittavaikutuksia ei manometriaan juuri liity, ja se tuo monesti selvyyden pitkäkestoisiin ja hankaliin oireisiin. Oheinen video, jossa esiintyy vapaaehtoinen koehenkilö, on varmasti omiaan hälventämään tutkimuspelkoa.

Edellinen sivu

 

Kyllä

Päivitetty  3.4.2020