Järjestöt ja yhdistykset

​​​


 

Anniko ry on Finnilcon alayhdistys ja toimii ulosteenpidätyskyvyn menettäneiden yhdyssiteenä koko Suomen alueella ja vertaistukiryhmänä pääkaupunkiseudulla.

Colores toimii suolistosyöpäpotilaiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää suolistosyöpään liittyvän tiedon jakamista.

IBD ja muut​ suolistosairaudet ry on valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö 

Etelä-Suomen syöpäyhdistys

EVIRA eli elintarvikevirasto antaa ravitsemussuosituksia koko väestölle   

Finnilco ry on valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille       

Finnilcon jäsenyhdistykset järjestävät aluetoimintaa ympäri maata. Toiminnan muotoja ovat alueesta riippuen esimerkiksi vertaistukitapaamiset, retket ja liikuntaryhmät.

HYKS lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät       

IPAA-Yhdistys ry on valtakunnallinen J-pussileikattujen ja heidän läheisten yhdysside- ja etujärjestö 

Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia 

Keski-Suomen syöpäyhdistys

MUMA Munuais- ja maksaliitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan  

Pirkanmaan syöpäyhdistys 

Pohjois-Savon syöpäyhdistys

POLLI  - Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Suomen syöpäpotilaat    

Suomen syöpäjärjestöt    

UKK-instituutti​ on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.


Edellinen sivuSeur​aava sivu

 
 

 

Kyllä

Päivitetty  26.3.2018