Enteroskopi

Med enteroskopi, det vill säga endoskopi av tunntarmen, undersöks tunntarmen.

Ett endoskop, vars smala del styrs framåt i tarmenMed hjälp av enteroskopi är det i alla fall i teorin möjligt att undersöka hela tunntarmen, ta vävnadsprover och göra andra nödvändiga ingrepp såsom avlägsna polyper.

Den vanligaste orsaken till enteroskopi är en oklar blödning i matsmältningskanalen. En annan orsak är att ta prover av förändringar i tunntarmen som konstaterats i en kapselkameraundersökning eller vid bilddiagnostik. Till tidigare undersökningar hör vanligen en kapselkameraundersökning av tunntarmen.

Enteroskopi kan utföras med dubbla ballonger eller med enkel ballong. Undersökningen tar vanligen 1–2 timmar och patienten behöver vanligen lugnande medicinering vid undersökningen. Undersökningen görs endera ovanifrån, liksom vid endoskopi av magen, eller underifrån, liksom vid endoskopi av tjocktarmen.

Endoskopi av tunntarmen; Enteroskopi

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022