Andra läkemedel

Det finns vissa begränsningar för användning av diarréläkemedel och smärtstillande läkemedel i samband med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Diarréläkemedel

Användning av diarréläkemedel som innehåller loperamid rekommenderas inte.

Smärtstillande läkemedel

De som insjuknat i en inflammatorisk tarmsjukdom borde undvika användningen av antiinflammatoriska läkemedel. Antiinflammatoriska läkemedel är bl.a. ibuprofen och ketoprofein. I stället för antiinflammatoriska läkemedel kan man använda parasetamol eller tramadol som fås med recept.

IBD; diarré; långvarig diarré

Kyllä

Uppdaterad  11.11.2022