Läkemedelsbehandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

diarré; biologiska läkemedel; IBD; immunsuppressiva läkemedel; långvarig diarré; Kortison och 5-ASA-preparat