Kamratstöd och föreningar för dig som har stomi

Det finns en egen riksomfattande förening, Finnilco för patienter med stomi och analinkontinens.

Till Finnilco hör 18 medlemsföreningar av vilka de flesta är regionala. Anniko-föreningen för patienter med analinkontinens och IPAA-föreningen för de som genomgått en bäckenreservoaroperation (J-påse) fungerar riksomfattande. Föreningarna har sammanlagt cirka 3000 medlemmar och du är också välkommen med.

stomi; stomiförening; kamratstöd; patientföreningar

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022