Om skötsel av stomin

Stomiskötaren är en expert på att sköta stomin och ger patienten och närstående rådgivning i ärenden som gäller stomins skötsel.
Videona är på finska!

;
 
 
skötsel; stomibandage; stomiskötare; tunntarmsstomi; tjocktarmsstomi; stomi

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022