Om navelbråck

Navelbråck uppkommer om det lilla naturliga hålet under naveln töjs så att bukhålans innehåll trängs genom hålet.

Navelbråck (hernia umbilicalis)Nyfödda har ett hål för navelsträngen i bindvävshinnan mellan de raka magmusklerna. Hålet omringas av en navelring. Efter födseln är det ganska vanligt med navelbråck (1–4 procent), men under de några första levnadsåren blir hålet vanligen mindre och bråcket försvinner av sig själv. Även vuxna kan ha ett litet hål i mitten av navelringen.

Om trycket stiger inuti bukhålan kan det töja på navelringen och förorsaka ett bråck i naveln eller bredvid naveln. De vanligaste orsakerna är bukfetma och hos kvinnor dessutom graviditeter. I ett litet bråck trycks oftast vettvävnad in.

Inklämningsrisk vid navelbråck

Inklämningsrisken för ett navelbråck med symtom är cirka 10 procent så det lönar sig att utföra ett planerat reparerande ingrepp istället för att utföra det akut efter att bråcket blivit inklämt. Inklämning betyder att det i bråckhålet trycks in så mycket innehåll att det blir i kläm. Blodcirkulationen i vävnaden som klämts in i bråckporten, kan blockeras.

Navelbråck och levercirros

Om navelbråck hör samman med levercirros är det viktigt att man besöker läkaren för att diskutera möjligheten till operation. I samband med levercirros är risken för att navelbråcket blir inklämt, relativt stor och riskerna vid akuta operationer är alltid större än vid planerade operationer.

hernia; Magsmärta; bråck; umbilicalis; navel; vid ansträngning; navelbråck

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022