Behandling av navelbråck

Symtomfri navelbråck behöver ingen behandling men vid navelbråck med symtom kan man överväga en operation.

Patienten får en endoskopisk operationDet lönar sig inte nödvändigtvis att operera ett litet navelbråck med få symtom, eftersom det även efter operationen kan uppkomma smärtsymtom eller känslighet vid sårområdet.

Ett litet bråck med symtom kan sys fast eller korrigeras med ett litet nät även under lokalbedövning. Det är vanligen ett dagkirurgiskt ingrepp. Återhämtningen inklusive ansträngningsövningar tar 1–2 veckor. Man kan återgå till arbetet när måendet tillåter det.

Ett nät som placerats på bukhålans sida via endoskopi

Stora och förnyade bråck repareras alltid med ett stödnät som placeras i muskellagret eller bakom det eller på insidan av bukhålan. Bästa behandlingsmetoden för stora navelbråck är vanligen en endoskopisk operation där man får till och med ett stort nät placerat via små hål.

Efter reparationer av stora bråck är man på sjukhuset i ca 1–3 dygn. Man får åka hem när smärtorna efter operationen är kontrollerbara med vanliga läkemedel och man kan röra sig självmant.

hernia; Magsmärta; bråck; navelbråck; navel; vid ansträngning; umbilicalis

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022