Om ljumskbråck

Ljumskbråck börjar vid ljumskarna men kan obehandlad hos män förflytta sig neråt längs med ljumskkanalen till pungen.

​​​​​Ljumskbråck vid ljumskarna hos en manLjumskbråck är den vanligaste typen av bråck. Det kan uppkomma hos kvinnor och män i alla åldrar eller vara medfött hos barn. Ljumskbråck är i synnerhet vanligt bland män och förekomsten ökar med åldern. Cirka var femte man får ljumskbråck under sitt liv. Hos cirka 10 procent uppkommer det på båda sidorna. Endast cirka en tiondedel av ljumskbråcken uppkommer hos kvinnor.

Ljumskbråcksoperation är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen. I Finland utför man cirka 12 000 ljumskbråcksoperationer per år på vuxna.​​

Ljumskbråck hos kvinnor

Endast ca en tiondedel av ljumskbråcken uppkommer hos kvinnor. I synnerhet lårbråck som blir vanligare med åldern, förekommer oftare hos kvinnor än hos män. Till den hör en större inklämningsrisk än vid andra typer av ljumskbråck. Ibland är det inte lätt att avgöra om det är fråga om lårbråck eller vanligt ljumskbråck och därför rekommenderar man att kvinnors bråck behandlas med operation.​

Ljumsksmärta som symtom

Ljumsksmärta är ett mycket vanligt symtom som kan bero på många olika saker. Ibland kan det vara fråga om ett påbörjande bråck och då uppkommer det relativt snabbt en utbuktning i ljumsken som kan igenkännas som bråck. Om symtomet är ljumsksmärta utan en klar utbuktning kan tilläggsundersökningar behövas. Ultraljudsundersökning är opålitlig vid undersökningar av bråck. Ofta misstänker man bråck fastän det inte i verkligheten är det. Vid oklara fall kan en magnetundersökning ge mer klarhet. Vid misstanke om ljumskbråck är det viktigt att undersöka patienten noggrant och utreda hurudan smärtan är och var den ligger.

Det finns många olika orsaker till ljumsksmärta, såsom:

  • ryggbesvär
  • höftbesvär
  • irritation i muskelfästena vid ljumskarna
  • symtom från prostatan
  • nervirritation i nedre delen av magen som orsakas av att bukväggen töjs.​

ljumskbråck; bråck

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022