Ljumskbråck efter en operation

Man kan röra på sig relativt normalt efter en ljumskbråcksoperation och största delen av patienterna återhämtar sig både från en öppen operation och en endoskopisk operation inom 1–2 veckor.

Återhämtning efter en ljumskbråcksoperation

Efter operationen behövs medicinering för smärtan i synnerhet under de första dygnen, men efter det börjar smärtan avta. Återhämtningstiden är dock väldigt individuell och kan inte alltid förutspås.

Enligt undersökningar är det inte nödvändigt att sätta begränsningar för ansträngning och lyft efter en ljumskbråcksoperation som gjorts med ett nät, utan man kan återgå till sina hobbyer och sitt arbete när det egna måendet tillåter det.

Sjukledighet efter en ljumskbråcksoperation

Sjukledighetetens längd är vanligen 1–2 veckor. Under den tiden vore det bra att sträva efter att återgå till det normala livet och till den normala motionen i den takt som smärtan med medicinering tillåter. Enligt undersökningar utsätter inte tungt arbete eller ansträngning för förnyelse av bråck, så man kan även återgå till ett tungt arbete genast när man känner att man klarar det.

Möjliga problem efter en ljumskbråcksoperation

De vanligaste problemen efter en operation är sårinfektioner, blåmärken och ansamlingar av vävnadsvätska vid sårområdet. Dessa problem kan höra ihop med vilken operation som helst och de är vanligtvis lätta att behandla.

Allvarliga problem såsom skador på tarmen eller urinblåsan förekommer främst efter endoskopiska operationer men de är väldigt sällsynta (risken är under 0,1 procent).

Hos en liten del av patienterna (ca 2–3 procent) utvecklas kronisk ärrsmärta efter en ljumskbråcksoperation. Vanligen lättar den kroniska smärtan med tiden, men om den förlängs kan det krävas en bedömning av läkaren och ibland en ny operation. Det finns en risk för förlängd smärta både efter en öppen operation och en endoskopisk operation, men risken är möjligen lite mindre efter en endoskopisk operation.

Förnyelserisken för bråck som korrigerats med nät är inte stor. Oavsett operationsteknik är risken ca 1–5 procent.

ljumskbråck; bråck

Kyllä

Uppdaterad  14.11.2022