Behandling av ljumskbråck

Om bråcket inte ger några symtom behöver det inte behandlas. En operation är nödvändig om bråcket förorsakar smärta eller stör det normala livet. Det samma gäller om bråcket växer märkbart, då lönar det sig att söka sig till en behandlingsutvärdering.

Ett färskt operationssår efter en öppen operation
 • Operationssätt
 • Den vanligaste operationstekniken är en öppen operation via ett litet ljumsksnitt, där bråcket repareras och ljumskområdets vävnader stärks med ett litet bråcknät av konstgjort material. Den öppna tekniken används i synnerhet vid korrigering av ensidigt bråck som inte förr blivit opererat eller om det är fråga om bråck som förnyats efter en endoskopisk operation. En sådan operation kan vanligtvis utföras under lokalbedövning. Vid behov kan man använda narkos eller ryggmärgsbedövning.

  Även inom den endoskopiska tekniken används liknande bråcknät av konstgjort material för att stärka bukväggen. Det lönar sig att välja den endoskopiska tekniken i synnerhet om ljumskbråcket har förnyats efter en tidigare öppen operation eller om bråck har konstaterats på båda sidorna. En endoskopisk operation utförs alltid under narkos.

  Ibland kan ett bråckbälte minska på symtomen och en sådan kan vid behov användas till exempel när man väntar på operationen. Om operationsriskerna är betydligt förhöjda på grund av andra sjukdomar, kan bråckbältet vara ett alternativ till operationen.

  I de vanligaste fallen opereras ljumskbråck via ett ljumsksnitt som öppen operation.

 • ljumskbråck; bråck

  Kyllä

  Uppdaterad  14.11.2022