Raskaus

​​​Tulehduksellinen suolistosairaus ei ole este raskaudelle. Ennen raskautta on kuitenkin tärkeää, että sairaus olisi oireeton eli remissiossa.

Yleensä suolistotulehdusta sairastavan raskaus sujuu ongelmitta, jos sairaus on ollut rauhallisessa vaiheessa ennen raskautta. Jos tauti on ollut hedelmöitysvaiheessa aktiivinen, se usein pysyy aktiivisena myös raskausajan.

Useimpia lääkkeitä voidaan käyttää raskauden aikana. Käytössä olevasta lääkityksestä on syytä keskustella hoitavan lääkärin sekä hoitajan kanssa jo ennen raskautta. Lääkitystä ei saa lopettaa omatoimisesti raskauden aikana.

Raskausaikana on tärkeää, että mahdolliset sairauden pahenemisvaiheet hoidetaan ajoissa. Aktiivinen tulehdus lisää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä sekä voi alentaa lapsen syntymäpainoa. Hoitavaan yksikköön tulee ottaa yhteyttä, jos suolistosairaus alkaa oireilla raskauden aikana. Pahenemisvaiheita voidaan hoitaa raskauden aikana kortisonilla .

Raskaana olevalle tehdään hoitosuunnitelma raskauden aikaista suolistosairauden seurantaa varten. Yleensä suolitulehduksen seurannaksi riittävät tavanomaiset tulehdusta kuvaavat verikokeet sekä ulosteen kalprotektiini-näyte. Mitään turhia tutkimuksia ei raskauden aikana tehdä. Tähystystutkimuksia voidaan tarpeen vaatiessa tehdä raskaudenkin aikana. Suolitulehdusta sairastava on raskauden aikana normaalissa neuvolaseurannassa sekä seurannassa suolisairauden hoidosta vastaavassa yksikössä. Tarvittaessa hän voi olla myös äitiyspoliklinikan seurannassa.

Avanne ei ole este raskaudelle, ja avanne mukautuu raskauden aiheuttamiin muutoksiin. Ongelmat avanteen kanssa raskaana ollessa ovat suhteellisen harvinaisia.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa raskaudesta ja synnytyksestä Naistalossa.

Suolistoavanne-osuudessa Avanne raskauden aikana.

Sairauden vaikutus hedelmällisyyteen

Aktiivinen sairaus voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista, mutta oireettomassa ja hyvässä hoitotasapainossa oleva sairaus ei yleensä vaikuta hedelmällisyyteen.

Aikaisemmat vatsan ja lantion alueen leikkaukset voivat vaikuttaa hedelmällisyyteen, ja raskaaksi tuleminen voi olla vaikeampaa. Hedelmöityshoidoilla saadaan yhtä hyviä tuloksia kuin leikkaamattomillakin.

Raskaus ja lääkehoito

Useimpia lääkkeitä voidaan käyttää raskausaikana. Lääkitystä ei saa lopettaa omatoimisesti raskauden aikana. Raskausaikana on tärkeää käyttää säännöllisesti käytössä olevaa lääkitystä.

Sulfasalatsiini ja mesalatsiini ovat turvallisia käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Miehillä sulfasalatisiini saattaa aiheuttaa siittiöiden vähenemistä, mutta tilanne palaa normaaliksi lääkityksen loputtua (huomioidaan raskautta suunniteltaessa). Atsatiopriinia ja merkaptopuriinia voidaan käyttää raskauden aikana.

Siklosporiinin käyttö harkitaan raskauden aikana tapauskohtaisesti.

Metotreksaatin käyttö raskauden aikana on kielletty. Sen käyttö tulee lopettaa vähintään kolme kuukautta ennen raskautta. Myös miehen on tauotettava lääke vähintään kolme kuukautta ennen raskauden alkua.

Metronidatsolia voi käyttää lyhyinä kuureina, mutta pidempiaikainen käyttö raskauden aikana ei ole suotavaa.

Biologisten lääkkeiden käyttö raskauden aikana suunnitellaan jo raskautta suunniteltaessa, ja niiden käyttö arvioidaan yksilöllisesti. Jos äiti on saanut biologisia lääkkeitä raskauden aikana, vauvalle ei saa antaa eläviä rokotteita, ennen kuin tiedetään, ettei hänellä ole biologista lääkettä elimistössä. Tämä vaikuttaa lähinnä vain rotavirusrokotteen antamiseen.

Synnytystapa

Tavallinen alatiesynnytys on yleensä mahdollinen. Synnytystavasta päätetään synnytyssairaalassa.

Mahdollinen vatsan ja lantion alueen leikkaushistoria voi vaikuttaa synnytystavan valintaan. Hoitava lääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen synnytystapa-arvioon synnytyssairaalaan.

Imetys ja lääkehoito

Imetyksen hyödyt vastasyntyneelle tiedetään ja imetystä suositellaan. Äidin käyttämistä lääkkeistä vain hyvin pieni osa erittyy maitoon, ja useimpien tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa käytettyjen lääkkeiden käyttöä pidetään täysin turvallisena. Metotreksaattia, siklosporiinia, metronidatsolia ja siprofloksasiinia ei suositella käytettävän imetyksen aikana.

Tulehduksellisten sairauksien periytyvyys

Perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta sairastumiseen. Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavista 5–20 prosentilla on suvussa joko Crohnin tautia tai haavaista paksusuolen tulehdusta. Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan henkilön ensimmäisen asteen sukulaisilla on noin 10–15-kertainen riski sairastua. Riski on jonkin verran korkeampi Crohnin taudissa kuin haavaisessa paksusuolen tulehduksessa. Jos toisella vanhemmista on tulehduksellinen suolistosairaus, on lapsen riski sairastua 10–20 prosenttia, ja jos molemmilla vanhemmilla on tulehduksellinen suolistosairaus, on lapsen sairastumisriski 30–50 prosenttia.

Miehet ja lääkehoito

Miehet voivat metotreksaattia lukuun ottamatta käyttää kaikkia muita lääkkeitä suolisairauden hoidossa perheenlisäystä suunniteltaessa. Metotreksaatti tauotetaan vähintään kolme kuukautta ennen raskauden alkua.

Sulfasalatsiiini saattaa aiheuttaa siittiöiden vähenemistä. Tilanne palaa kuitenkin normaaliksi lääkityksen lopettamisen jälkeen.

PSHP/Gastroenterologia/Airi Jussila

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018