Miten IBD todetaan?

Tulehduksellinen suolistosairaus todetaan ja diagnoosi varmistetaan kliinisten oireiden, laboratoriokokeiden, kuvantamisen, tähystysten ja koepalojen perusteella. Paksusuolen tähystys on tärkein tutkimus tulehduksellista suolisairautta epäiltäessä.

Tulehduksellisten suolistosairauksien diagnosointi edellyttää laboratorio- ja tähystystutkimuksia. Verikokeista tutkitaan useimmiten verenkuva, tulehdusarvot (lasko ja CRP) sekä munuais- ja maksa-arvot. Ennen kuin diagnoosi voidaan varmistaa, pitää pystyä sulkemaan pois mm. bakteerien aiheuttama suolistotulehdus. Ulostenäytteestä voidaan bakteerinäytteiden lisäksi tutkia kalprotektiini, jonka määrä ulosteessa nousee erilaisissa suolistotulehduksissa.

Paksusuolen tähystystutkimus eli kolonoskopia on tärkein diagnostinen tutkimus tulehduksellista suolistosairautta epäiltäessä. Crohnin taudissa voidaan tarvita lisäksi mahantähystystä eli gastroskopiaa, ohutsuolen magneetti- tai tietokonetutkimusta tai ohutsuolen kapselikameratutkimusta

Tähystykset

Tulehduksellisen suolistosairauden tutkimisessa ja diagnoosin varmistamisessa tarvitaan aina tähystystutkimuksia ja suolen pinnasta otettuja koepaloja.

Paksusuolen tähystys eli kolonoskopia on tärkein tutkimus tulehduksellista suolisairautta epäiltäessä. Tähystyksessä tutkitaan perä- ja paksusuoli ja ohutsuolen loppuosa ja otetaan koepaloja suolen pinnasta. Paksusuolen tähystystä tarvitaan myös seurannassa lääkehoitovasteen selvittämiseksi ja myöhemmin oireista riippumatta säännöllisesti syöpää ennakoivien solumuutosten löytämiseksi.

Mahantähystyksessä eli gastroskopiassa tutkitaan ruokatorvea, mahalaukkua ja ohutsuolen alkuosaa ja otetaan koepaloja. Gastroskopiaa tarvitaan usein Crohnin taudissa ylemmän mahasuolikanavan tutkimiseksi.

Ohutsuolen kapselikameratutkimusta käytetään Crohnin taudissa ohutsuolen tutkimiseen. Näin voidaan tutkia koko ohutsuoli, mutta tutkimuksessa ei saada suolen pinnasta koepaloja. Se ei myöskään sovi potilaille, joiden suolessa on ahtaumia tai kaventumia.

Ohutsuolen tähystyksessä eli enteroskopiassa edetään ohutsuolessa huomattavasti pidemmälle kuin gastroskopiassa tai kolonoskopiassa. Tutkimuksen yhteydessä voidaan ottaa koepaloja.

Laboratoriokokeet

Tulehduksellisten suolistosairauksien seurantaan ja hoitoon kuuluvat oleellisena osana erilaiset laboratoriotutkimukset.

Laboratoriokokein seurataan sairauden kulkua, lääkityksen tehoa ja turvallisuutta. Mahdollisia liitännäissairauksia voidaan myös havaita laboratoriokokein. Tutkimukset sisältävät veri-, uloste- ja virtsakokeita. Kokeita otetaan tavallisesti kolmen kuukauden – vuoden välein. Joidenkin lääkkeiden, kuten solunsalpaajien, käyttö vaatii varsinkin hoidon alussa tiivistä laboratoriokokeiden seurantaa.

Seurannassa käytettyjä laboratoriokokeita ovat PVK (johon sisältyy mm. hemoglobiini, leukosyytit eli valkosolut, erytrosyytit eli punasolut, trombosyytit eli verihiutaleet) sekä maksa-arvot S-ALAT ja S-AFOS. Kokeisiin kuuluvat myös tulehdusarvo S-CRP ja lasko, munuaisten toimintaa kuvaava arvo S-Krea sekä ravitsemustilaa kuvaava S-Alb. Täydellinen verenkuva eli TVK kuuluu solunsalpaajalääkitystä käyttävien perustutkimuksiin. Siihen sisältyy PVK:n lisäksi valkosolujen alaluokat kuten neutrofiilit ja lymfosyytit.

Ulostenäytteitä otetaan sairauden alkuvaiheessa, sen aktivoituessa sekä seurannan aikana. Ulosteen kalprotektiinia voidaan käyttää suolistosairauden aktiivisuuden seurannassa. Tarpeen mukaan otetaan myös ulosteen bakteeriviljelynäytteitä kuten bakteeriviljely 1 ja clostridium difficile. Virtsanäyte otetaan munuaisten toiminnan seuraamiseksi.

Radiologiset tutkimukset

Radiologisia tutkimuksia tarvitaan ennen kaikkea Crohnin taudin ohutsuolimuutosten toteamisessa ja hoidon seurannassa. Ohutsuolen magneettikuvausta käytetään erityisesti nuorilla ja lapsilla. Myös tietokonetutkimuksella voidaan ohutsuolta kuvata.

Lantion alueen magneettikuvausta käytetään, kun Crohnin tautia sairastavalla on peräaukon alueen oireita tai löydöksiä.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa tutkimuksista löytyy Vatsatalon Tutki​mukset-osiosta.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 


 

Kyllä

Päivitetty  20.12.2018