Seuranta

​​Tulehduksellinen suolistosairaus vaatii elinikäistä seurantaa. Tulehduksellista suolistosairautta sairastavalla tulee olla selkeä hoitosuunnitelma, johon on kirjattu hoitoa koskevat linjaukset, hoidon järjestäminen sekä seuranta.

Hoidon seurannan tavoitteena on varmistaa, että sairaus pysyy remissiossa eli oireettomana ja jos sairaus aktivoituu, siihen saadaan apu mahdollisimman nopeasti. Säännöllinen ylläpitolääkityksen käyttö ja hoito-ohjeiden seuraaminen ovat perusedellytys remissiossa pysymiseen ja siihen palaamiseen. Seurantaan kuuluu laboratoriokokeita, tähystyksiä tai muita kuvantamistutkimuksia.

Suolistotulehduspotilaiden hoito ja seuranta järjestetään sairaaloiden gastroenterologian poliklinikoilla, sisätautipoliklinikoilla, lasten poliklinikoilla, terveyskeskuksissa tai muilla lääkäriasemilla.

Rauhallisessa vaiheessa olevien potilaiden pitkäaikaisseuranta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa.

Tulehduksellisten suolistosairauksien hoitotiimiin kuuluu lääkärin lisäksi tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja (IBD-hoitaja), vatsaelinkirurgi, ravitsemusterapeutti, avannehoitaja ja tarvittaessa muita terveydenhuollon ammattilaisia.

Laboratoriokokeet

Hoidon aikana seurataan laboratoriokokeilla taudin aktiivisuutta ja lääkehoidon turvallisuutta. Tutkimukset sisältävät veri-, uloste- ja virtsakokeita. Ulosteen kalprotektiinia voidaan käyttää sairauden aktiivisuuden seurannassa.

Joidenkin lääkeaineiden, kuten solunsalpaajien, käyttö vaatii varsinkin alussa tiivistä laboratorioseurantaa. Näitä ns. lääketurvakokeita seurataan koko hoidon ajan, tavallisimmin hoidon alussa 2, 4, 6, 8 ja 12 viikon välein, ja myöhemmin 3-4 kuukauden välein.

Tähystykset

Kolonoskopiaa tarvitaan tulehduksellista suolistosairautta sairastavan seurannassa lääkehoitovasteen ja taudin aktiivisuuden selvittämiseksi sekä myöhemmin oireista riippumatta säännöllisesti syöpää ennakoivien solumuutosten löytämiseksi (ns. dysplasiaseurantatähystykset). Dysplasiaseurantatähystykset tulee tehdä erikoissairaanhoidossa. Solumuutokset ilmenevät tähystyksen aikana otettavista koepaloista.

Muut tutkimukset

Ohutsuolen Crohnin tautia sairastavalla seurantatutkimus voi olla ohutsuolen magneettitutkimus tai tietokonetutkimus tai ohutsuolen kapselikameratutkimus.

Lisätietoa tutkimuksista osiossa Miten IBD todetaan?


​​

Edellinen sivuSeuraava sivu

 PSHP/Gastroenterologia/Airi Jussila

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018