Mikä on tulehduksellinen suolistosairaus eli IBD?

Tulehduksellisille suolistosairauksille on ominaista krooninen maha-suolikanavan tulehdus ja oireettomien ja oireisten kausien vaihtelu. Sairauksiin liittyy myös suoliston ulkopuolisia oireita.

​​

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuneista kahdella kolmesta on haavainen paksusuolentulehdus ja joka kolmannella Crohnin tauti. Noin 10 prosentilla on luokittelematon paksusuolentulehdus, jossa on piirteitä sekä haavaisesta paksusuolentulehduksesta että Crohnin taudista.

Tulehduksellinen suolistosairaus puhkeaa tyypillisimmin 15–30 -vuotiaalle henkilölle. Sairaus voi kuitenkin alkaa missä iässä tahansa. Uusia tapauksia todetaan Suomessa vuosittain yli 2000.

Tulehduksellisten suolistosairauksien katsotaan syntyvän perinnöllisesti alttiille henkilöille suolistobakteerien, ravintotekijöiden ja ympäristötekijöiden laukaisemana. Taustalla ajatellaan olevan synnynnäisiä suolen limakalvon poikkeavuuksia, jotka johtavat epänormaaliin puolustusvasteeseen suolen bakteereja vastaan.

Perinnöllisyys

Perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta sairastumiseen. Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavista 5–20 prosentilla on suvussa joko Crohnin tautia tai haavaista paksusuolen tulehdusta. Tulehduksellista suolistosairautta sairastavan henkilön ensimmäisen asteen sukulaisilla on noin 10–15-kertainen riski sairastua. Riski on jonkin verran korkeampi Crohnin taudissa kuin haavaisessa paksusuolentulehduksessa. Jos toisella vanhemmista on tulehduksellinen suolistosairaus, on lapsen riski sairastua 10–20 prosenttia, ja jos molemmilla vanhemmilla on tulehduksellinen suolistosairaus, on lapsen sairastumisriski 30–50 prosenttia.

Ympäristötekijät

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleisempiä länsimaissa kuin kehittyvissä maissa. Viime vuosina tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuvien määrä on lisääntynyt voimakkaasti myös kehittyvissä maissa. Syitä on etsitty muun muassa ruokavaliosta, antibioottien käytöstä sekä hygieniatasosta. Syyksi suolistosairauksien lisääntymiseen on myös esitetty luonnollisten mikrobikontaktien vähäisyyttä varhaislapsuudessa (ns. hygieniahypoteesi).

Mikään yksittäinen ravintotekijä ei toistaiseksi ole osoittautunut merkitykselliseksi taudin aktiivisuuden säätelyssä, vaikka potilaat saattavat yhdistää oireiden pahenemisen esimerkiksi runsaaseen sokerin tai maitotuotteiden nauttimiseen. Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavilla on todettu matalia D-vitamiinitasoja, mutta ei tiedetä varmuudella, ovatko matalat D-vitamiinipitoisuudet sairauden syy vai seuraus.

Tupakoitsijoilla on suurempi riski sairastua Crohnin tautiin kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin vaikutuksista lisätietoa osiossa Tupakointi.

Psyykkisten tekijöiden ei ole todettu aiheuttavan sairautta, mutta stressi lisää oireita.

pic Crohnin tauti

Crohnin tauti on pitkäaikainen tulehduksellinen suolistosairaus, joka voi esiintyä missä vain ruoansulatuskanavan alueella

pic Haavainen paksusuolentulehdus

​Haavainen paksusuolentulehdus on krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, joka rajoittuu perä- ja paksusuolen limakalvolle.

pic  Liitännäissairaudet

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin voi liittyä liitännäissairauksia.

PSHP/Gastroenterologia/Airi Jussila

Kyllä

Päivitetty  15.8.2018