Asevelvollisuus

​​​​Tulehduksellinen suolistosairaus voi rajoittaa asevelvollisuuden suorittamista. Ratkaisu on yksilökohtainen.

Asevelvollisuus koskee 18 – 60 -vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen, jos he ovat Suomen kansalaisia ja iältään 18 – 29 -vuotiaita. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Terveystarkastukset suoritetaan jo ennen kutsuntatilaisuuksia terveyskeskuksissa, jolloin on kerrottava kaikista kroonisista sairauksista, kuten myös tulehduksellisesta suolistosairaudesta.

Ennakkoterveystarkastuksessa esitetty tulehduksellisen suolistosairauden diagnoosi ei vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta, jonne kaikkien on osallistuttava. Ennakkoterveystarkastukseen sekä varsinaiseen kutsuntaan on otettava mukaan erikoislääkärin lausunto terveydentilasta.

Ratkaisun palveluskelpoisuudesta ja palvelusluokasta tekee kutsuntalääkäri. Jos sairaus pysyy rauhallisena lievällä lääkityksellä, ei ongelmia yleensä ole. Joskus on järkevää siirtää palvelukseen astumista, ja vaikeimmissa tapauksissa voidaan vapauttaa kokonaan rauhanaikaisesta palveluksesta.

Sama koskee määräystä kertausharjoituksiin; sairaudesta on ilmoitettava heti kertausharjoituksen järjestäjälle ja toimitettava hoitavan lääkärin lausunto kertausharjoituksen järjestäjälle.

Joillakin varusmiehillä tulehduksellinen suolistosairaus puhkeaa tai aktivoituu armeija-aikana. Jos palvelusaikaa ei pysty suorittamaan normaalisti, palvelus keskeytyy ja varusmies kotiutetaan kokonaan,


Seuraava sivu

 
PSHP/Gastroenterologia/Airi Jussila

Kyllä

Päivitetty  28.2.2018