Vertaistuki

​Vertaistuella tarkoitetaan kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Finnilcon kautta voit löytää keskustelukumppaniksi vertaisen, joka on käynyt läpi avanne- tai J-säiliöleikkauksen.​

Suomessa on tuhansia avanneleikattuja. Mahdollisuus keskusteluun henkilön kanssa, joka todella ymmärtää kokemuksesi, voi tuntua helpottavalta. 

Finnilcon kautta voi saada koulutetun vertaistukihenkilön, joka on itse käynyt läpi avanne- tai vastaavan leikkauksen. Tukihenkilöt ovat Finnilcon jäsenyhdistyksen jäseniä. He ovat saaneet tukihenkilökoulutuksen ja sitoutuneet toiminnan periaatteisiin, kuten vaitiolovelvollisuuteen. 

Voit tiedustella itsellesi tukihenkilöä joko sinua lähimpänä toimivan jäsenyhdistyksen kautta tai ottamalla yhteyttä Finnilcon toimistoon. Myös avannehoitajat kertovat mahdollisuudesta vertaistukihenkilöön.​ Tuen saanti ei edellytä yhdistykseen liittymistä. Tapaamisen lisäksi puhelin- tai sähköpostikontakti ovat mah​dollisia tapoja olla yhteydessä, jos sopiva vertaistukihenkilö asuu kauempana.

Vertaistukea voi löytää myös Finnilcon jäsenyhdistyksien toiminnan kautta, sopeutumisvalmennuskursseilta ja verkon keskusteluryhmistä. Leikattujen omaksi keskustelufoorumiksi Facebookiin on perustettu Avanne- ja vastaavasti leikatut -tukiryhmä, joka toimii aktiivisesti. Läheisille suunnattu keskusteluryhmä Facebookissa on nimeltään Avanne- ja vastaavasti leikattujen läheiset.​

 

Kyllä

Päivitetty  28.2.2018