Sopeutumisvalmennus

​Avanne- ja vastaavasti leikatuille järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja. Kursseilla saatu tieto ja tuki edistävät kuntoutumista ja sopeutumista muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Finnilco järjestää avanne- ja vastaavasti leikatuille useita sopeutumisvalmennuskursseja vuosittain eri puolilla Suomea. Kurssien tavoitteena on, että osallistujat saavat tukea oman tilanteensa käsittelyyn, tietoa leikkauksiin liittyvien terveysongelmien ehkäisemisestä ja keinoja oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamiseen.

Kursseilta saa tietoa esimerkiksi avanteen tai J-säiliön hoidosta, sopivasta ruokavaliosta, henkisestä sopeutumisesta, sosiaalietuuksista ja sopivasta liikunnasta. Kurssien teemoja käsitellään ryhmässä tai pienryhmissä. Joillakin kursseilla on mahdollisuus saada myös yksittäinen henkilökohtainen ohjausaika. Luentojen ja keskustelujen lisäksi sopeutumisvalmennuskurssit sisältävät kohderyhmälle soveltuvaa, ohjattua liikuntaa sekä virkistystä esimerkiksi yhteisen illanvieton tai kulttuurin merkeissä.

Osalle kursseista osallistutaan yhdessä oman läheisen kanssa. Kurssille hakeminen tai pääseminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Kurssit järjestetään kuntoutuskeskuksissa, joiden tilat ja ympäristö sopivat tarkoitukseen. Kurssien pituus on yleensä 3–4 päivää. Niihin sisältyy täysihoito kahden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Lisäksi Kela voi maksaa kurssille osallistujalle kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Finnilcon toimisto neuvoo kurssille hakemisessa.​

 

Kyllä

Päivitetty  28.2.2018