Vertaistukitoiminta ja yhdistykset

Avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille on olemassa oma valtakunnallinen järjestö, Finnilco. Finnilcoon kuuluu 18 jäsenyhdistystä, joista useimmat ovat alueellisia. Valtakunnallisesti toimivat Anniko-yhdistys (anaali-inkontinenssipotilaille) ja IPAA-yhdistys (J-säiliöleikatuille). Yhdistyksiin kuuluu yhteensä noin 3000 jäsentä, ja sinäkin olet tervetullut mukaan.

pic Vertaistuki

Vertaistuella tarkoitetaan kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Finnilcon kautta voit löytää keskustelukumppaniksi vertaisen, joka on käynyt läpi avanne- tai J-säiliöleikkauksen.

pic Sopeutumisvalmennus

Avanne- ja vastaavasti leikatuille järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja.

Sosiaalinen media

Avanne- ja vastaavasti leikatut -tukiryhmä on suljettu Facebook-ryhmä, jossa käydään vilkasta keskustelua avanneasioista.