Vaikeutunut ulostaminen

​​​​​​

Ulostamisvaikeus on suolen toimintahäiriö, jossa ulostaminen vaatii pitkittynyttä ponnistelua ja peräsuoli ei tunnu tyhjenevän kokonaan. Ulostamista voidaan joutua auttamaan käsin tukemalla.

Tavallisin syy ulostamisvaikeuteen on lantionpohjan laskeuma. Lihaksista ja sidekudoksesta muodostuva lantionpohja kannattelee ja tukee peräsuolta, emätintä ja virtsarakkoa. Lantionpohjan laskeuman riskitekijöitä ovat raskaudet, synnytykset, toistuva ponnistelu ulostaessa, ikääntyminen, ylipaino sekä lantionpohjan leikkausten jälkitilat.

Ulostamistapahtuman hermostollinen säätely voi myös olla häiriytynyttä ja normaali lantionpohjan rentouttaminen ulostamisen yhteydessä estyä. Tällöin puhutaan paradoksaalisesta lantionpohjanlihasten jännittymisestä eli anismuksesta.

Ulostamisvaikeuden tutkiminen

Vastaanottokäynnillä lääkäri tutkii lantionpohjan rakennetta sekä lantionpohjan käyttäytymistä ponnistamisen ja jännittämisen aikana.

Tutkimusta voidaan täydentää kuvantamistutkimuksilla. Ponnistamiseen liittyvää liikettä lantionpohjassa voidaan vastaanottokäynnillä arvioida välilihan kautta tehtävällä ultraäänitutkimuksella.

Vielä tarkempaa kuvaa saadaan magneettikuvauksella, joka tehdään tarvittaessa. Peräsuoli täytetään geelillä ja magneettikuvauslaite taltioi jännittämisen ja ponnistamisen aiheuttamat muutokset lantionpohjan elimissä.

Jos ulostamisvaikeus on uusi oire, arvioidaan tarve paksunsuolen tähystykseen.

Laskeumamuutokset ovat erittäin yleisiä ja useimmiten oireettomia. Siksi pelkkien kuvantamislöydösten pohjalta ei voi päätellä hoidon tarvetta, vaan todettujen löydösten yhteys tutkittavaan oireeseen onkin jokaisen potilaan kohdalla erikseen mietittävä.

Ulostamisvaikeuden hoito

LÄÄKEHOITO

Lääkehoito on merkittävässä roolissa ulostamisvaikeuden hoidossa. Itsehoitolääkkeinä voi kokeilla laksatiiveja, suolen sisältöä pehmentäviä tai suolen liikettä lisääviä käsikauppavalmisteita, joita saa apteekista.

Kuitulääkkeet (Agiocur, Vi-Siblin) ovat kasvien siemenkuoresta valmistettuja tuotteita, joissa kuitu on sulamatonta ja muokkaa ulosteen koostumusta ja lisää massaa. Tällöin suolen tyhjentyminen helpottuu. Kuituvalmisteen hyöty tulee esiin vähitellen, ja ensimmäisen kuukauden aikana saattaa esiintyä turvotusta ja ilmavaivoja.

HUUHTELUHOITO

Mikäli ruokavalio ja kuituhoito eivät auta vaivassa, voidaan sitä hoitaa peräsuolen huuhteluhoidolla. Huuhteluhoidon avulla saa peräsuolen tyhjennettyä tehokkaasti, ja säännöllisesti käytettynä saadaan paras hoitotulos. Hoidon voi toteuttaa missä tahansa WC:ssä; kotona, mökillä ja matkoilla – itselle parhaiten sopivaan aikaan.

Kuvassa perinteinen suolenhuuhtelulaite

Kuvassa sähköinen, paineistettu suolenhuuhtelulaite, jossa valumista ehkäisevä ballonki.

Myös tässä kuvassa paineistettu suolenhuuhtelulaite.

Huuhteluhoito opetetaan erikoissairaanhoidon poliklinikalla, ja hoitotarvikkeet saa oman kunnan hoitotarvikejakelusta poliklinikan asiantuntijahoitajan lähetteellä.

FYSIOTERAPIA

Lue lisää Kuntoutumistalosta

Lantionpohjan lihasten harjoitteluopas (Kuntoutumistalo)​

​​

Edellinen sivuSeur​aava sivu

  


 

Kyllä

Päivitetty  20.12.2018