Ulosteenkarkailu sairautena

​​​​HYKS Vatsakeskus Lantionpohjan tutkimusyksikkö

Ulosteenkarkailussa suolen sisältöä karkaa tahattomasti peräsuolen ulkopuolelle. Uloste voi olla ripulimaista tai kovaa, lievimmillään vain suolikaasu karkailee. Tuhriminen tarkoittaa alusvaatteiden tahriintumista ulosteella ilman varsinaista ulosteen karkailua.

Ulosteen pidätyskyky on riippuvainen monesta eri tekijästä. Kiinteää ulostetta on yleensä helpompi pidättää, ja ripuliulosteiden yhteydessä vahinkoja voi tapahtua, vaikka pidätyskyky muuten olisi hyvä.

Peräsuoli eli paksusuolen viimeinen 15 senttimetriä on erikostunut toimimaan ulosteen varastona ennen ulostamista. Mikäli peräsuolen seinämä on vahingoittunut tulehduksen, sädehoidon tai leikkauksen vuoksi, ulostamistarve voi ilmaantua niin nopeasti, että uloste karkaa ennen wc:hen ehtimistä.

Lantionpohjan lihakset kannattelevat ja tukevat peräsuolta ja toimivat varsinaisten sulkijalihasten apuna. Lantionpohjan lihasten venyminen johtaa laskeumamuutoksiin, joiden yksi oire on ulosteen karkailu. Ääritilanteessa peräsuoli alkaa työntyä ulos peräaukosta.

Sulkijalihasten huono toiminta on yksi ulosteenkarkailun syy. Ei-tahdonalaisen sisäsulkijan poikkeavuus johtaa tyypillisesti tahattomaan kaasun tai ulosteen karkailuun ja tahdonalaisen ulomman sulkijalihaksen vaurio riittämättömään pidätyskykyyn ulostamistarpeen tullessa. Usein pidätyskyvyn puutteen taustalla on ongelma useammassa pidätyskykyyn vaikuttavassa tekijässä.


​Ulosteen pidätyskyvyn häiriöitä esiintyy kaikenikäisillä ihmisillä, mutta ne ovat tavallisempia keski-iän ylittäneillä.

Tutkiminen

Kyselykaavakkeita käytetään ulosteenkarkailun vaikeusasteen sekä mahdollisen ulostamisvaikeuden kartoittamiseksi. Ulostamisvaikeutta esiintyy lantionpohjan laskeuman yhteydessä samanaikaisesti ulosteenkarkailun kanssa. Ulostamispäiväkirja täytetään kahden viikon ajalta, jotta saadaan kuva suolen toiminnasta.

Mikäli suolen toiminnassasi on muutosta tai oireet muuten edellyttävät kasvainten tai tulehdusmuutosten poissulkua, sinut ohjataan paksunsuolen tähystykseen (kolonoskopia).

Vastaanottokäynnillä tehdään lantionpohjan tutkimus, jolloin olet tutkimuspöydällä makuulla vasemmalla kyljelläsi. Sulkijalihakset tutkitaan peräaukon kautta vietävällä ultraäänilaitteella. Tarvittaessa myös lantionpohjan toimintaa voidaan tarkastella ultraäänen avulla.

Mikäli hoitava lääkäri katsoo lantionpohjan tarkemman kuvantamisen tarpeelliseksi, tehdään erillisellä käynnillä joko magneettitutkimus, tai mikäli sen tekeminen ei ole mahdollista, läpivalaisututkimus.

Hoito

Hoito riippuu oirekuvasta ja sen vaikeusasteesta. Hoitomuotoja voivat olla lääkehoito, fysioterapia, huuhteluhoito ja kirurginen hoito.

Lääkehoito

Lääkehoito on ensisijainen hoito kaikille ulosteenkarkailusta kärsiville ja lievissä tapauksissa usein riittävä hoito. Kuitulääkityksellä (Vi-Siblin, Agiocur) pyritään tiivistämään ulosteen koostumus sellaiseksi, että pidättäminen olisi helpompaa. Kuitulääkitys helpottaa peräsuolen tyhjenemistä ja ulostamiskertojen välistä karkailua. Tärkeää on käyttää kuitulääkitystä säännöllisesti. Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella, ja vaikutus näkyy noin kuukauden käytön jälkeen. Alkuvaiheessa voi esiintyä kipristelyä ja turvotusta.

Tarvittaessa kuitulääkitykseen voidaan liittää suolen toimintaa hidastava ja sulkijalihasta vahvistava lääke, loperamidi (Lopex, Imodium, Imocur). Vaikutus alkaa noin puolen tunnin kuluttua kapselin nielemisestä ja kestää 6–8 tuntia. Lääke otetaan yleensä heti aamulla ja tarvittaessa voidaan ottaa toinen kapseli iltapäivällä. Lääke on turvallinen pitkäaikaisessakin käytössä. Sitä voidaan käyttää myös tarvittaessa, jolloin se otetaan noin puoli tuntia ennen halutun vaikutuksen alkamista.

Huuhteluhoito

Mikäli ruokavalio, kuituhoito tai lääkehoito ei auta, karkailuongelmaa voi hoitaa peräaukon kautta tehtävällä peräsuolen huuhteluhoidolla. Sillä voidaan hoitaa sekä tuhrimista että varsinaista ulosteenkarkailua. Huuhtelu tehdään WC-istuimella istuen pehmeän katetrin avulla pumppaamalla lämmintä vettä peräsuoleen. Suolen loppuosan tyhjentyminen vähentää ulosteen karkailua ja ummetuksen aiheuttamaa fyysistä epämukavuuden tunnetta. Säännöllisesti tehtynä tämä hoitomuoto on tehokas tuki suolentoiminnan hallintaan. Hoidon voi toteuttaa missä tahansa WC:ssä: kotona, mökillä ja matkoilla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.

Huuhteluhoidon ohjaaminen tapahtuu proktologisen erikoissairaanhoitajan vastaanotolla. Mikäli huuhteluhoito tulee jatkuvaan käyttöön, tarvikkeet saa oman kunnan hoitotarvikejakelusta poliklinikan asiantuntijahoitajan lähetteellä.

Fysioterapia

Sekä sulkijalihasten että lantionpohjan lihasten toiminnalla on merkitystä pidätyskyvylle. Ulkoinen sulkijalihas ja lantionpohjanlihakset ovat tahdonalaisia lihaksia, joiden toimintaa pystyy parantamaan säännöllisellä harjoittelulla. Lantionpohjan fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit arvioivat lantionpohjan lihasten toimintaa ja ohjaavat oikeiden harjoitteiden tekemiseen.

Anaalitamponi

Anaalitamponi on peräsuolen loppuosaan laitettava tamponi, joka estää ulosteen ja ilman tahatonta karkailua. Se sopii osalle potilaista tukihoidoksi. Tamponeja on useita erilaisia, ja niitä voi käyttää yhtäjaksoisesti 12–20 tuntia. Proktologisen erikoissairaanhoitajan vastaanotolla neuvotaan käyttö ja annetaan kokeilupakkaus. Mikäli hoitomuoto on toimiva, kunnan hoitotarvikejakelu mahdollistaa tuotteen maksuttoman käytön lähetteen perusteella.

Sulkijalihasvaurion hoito

Sisemmän sulkijalihaksen vaurio ulkoisen sulkijalihaksen ollessa normaali voi johtaa huomaamatta tapahtuvaan ulosteen karkailuun. Sisempi sulkijalihas voi heikentyä kauttaaltaan tai siihen voi tulla vaurio paikallisesti synnytyksen tai leikkaustoimenpiteen aikana. Sisemmän sulkijalihaksen korjaaminen kirurgisesti ei ole mahdollista myöhäisvaiheessa. Anaalikanavaan limakalvon ja lihaksen väliin laitettavia tiivistäviä täyteaineita voidaan harkita tilanteessa, jossa muut hoidot eivät ole tuottaneet tulosta.

Ulkoisen tahdonalaisen sulkijalihaksen korjaaminen kirurgisesti on mahdollista myös myöhäisvaiheessa, jos sulkijassa todetaan täydellinen repeämä. Leikkaustulos on kuitenkin selvästi huonompi kuin heti vaurion jälkeen tehdyn korjauksen jälkeen.

Sakraalinen neuromodulaatio (SNM)

Sakraalinen neuromodulaatio on menetelmä, jossa jatkuva pieni sähkövirta vietynä ristiluuhermon viereen muokkaa hermojohtumista lantionpohjan elimistä selkäydintä pitkin aivokuorelle. SNM hyödyttää vaikeasta ulosteenkarkailusta kärsivien potilaiden oireilua noin 70 prosentilla, mutta hyötyä ei voida ennustaa ilman, että laitetta testataan ensin. Tämä hoitomuoto asettaa käyttäjälleen joitakin rajoituksia esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden suhteen ja muun muassa magneettitutkimusten tekemisen suhteen. Se voi silti olla vaihtoehto vaikeasta ulosteen karkailusta kärsivälle potilaalle.

Lantionpohjan laskeuman korjaaminen kirurgisesti

Ulosteenkarkailun osasyy voi olla suolen tuppeutuminen itsensä sisään. Tällöin esiintyy usein sekä vaikeutunutta ulostamista että ulosteenkarkailua. Leikkaushoito voi tulla harkittavaksi, mikäli konservatiivisilla hoidoilla (lääke- ja huuhteluhoito) ei ole saavutettu hyötyä. Rektoseele on erittäin tavallinen löydös synnyttäneillä naisilla. Rektoseeleen voi liittyä tuhrimista varsinkin sulkijalihaksen toiminnan ollessa puutteellinen. Lantionpohjan anatomisten muutosten leikkaushoitoa harkittaessa tehdään yhteistyötä gynekologien kanssa.

Ilman karkailu

Suolikaasun tahaton karkailu ainoana oireena on lievin muoto anaali-inkontinenssista. Kaasun muodostumiseen vaikuttaa ruokavalio. Ilman reseptiä myytävät kaasun vähentämiseen tähtäävät lääkkeet ovat turvallisia, mutta eivät kovin tehokkaita. Mikään kirurginen hoito ei yleensä auta pelkän ilman karkailun hallinnassa. (FODMAP)

Avanne

Vaikea-asteisen ulosteenkarkailun hoidoksi voidaan harkita suolen pääteavannetta, mikäli muilla hoidoilla ei ole elämänlaatua saatu parannettua.

Vatsatalosta löydät lisää avannetietoa

YHTEENVETO

Ulosteen​karkailu oireena vaihtelee tuhrimisesta ja ilmankarkailusta täydelliseen pidätyskyvyttömyyteen. Hoidossa edetään vaiheittain yleensä aina aloittaen lääkehoidosta ja tarkoituksena on saada elämänlaatua haittaava oire hallintaan.​​​


Edellinen sivuSeuraava osio​​

 HUS

Kyllä

Päivitetty  20.12.2018