Vatsanpeitteiden kirurgia HYKSissä

Kaikenlaisten tyrien hoito on keskitetty pääkaupunkiseudulla Jorvin sairaalaan HYKSin Vatsakeskukseen kuuluvaan toimintayksikköön.

​M​​yös päivystysluonteiset tyrätoimenpiteet tehdään Jorvissa. Lisäksi hoidamme sellaisia muualta Suomesta tulevia potilaita, joiden tyrä vaatii erityisosaamista. 

V​​aikeiden tyrien hoitoa pohtii kuukausittain monialainen tiimi, johon kuuluu vatsaelinkirurgien lisäksi plastiikkakirurgi, lihavuuden hoitoon perehtynyt kirurgi, radiologi, anestesialääkäri ja geriatri sekä tarvittaessa muita erityisosaajia.  Olemme Euroopan tasolla yksi suurimmista tyräkeskuksista, mikä takaa meille laajan osaamisen ja mahdollisuuden tarjota monipuolisia hoitovaihtoehtoja.​

​​

vatsanpeite; tyrä; kirurgia; hoito

Kyllä

Päivitetty  24.5.2022