Ennen tutkimusta

Vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin ennen laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.

Yleiset kysymykset

Haitarin otsikkotaso3
Miksi voin joutua jonottamaan?

Päivystystutkimukset menevät aina ajanvarauksellisten tutkimusten edelle, koska ovat kiireellisiä. Joskus viivettä voi aiheutua laiteviasta tai muista äkillisistä syistä.

Henkilökuntamme tekee parhaansa, jotta tutkimukset sujuisivat mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on myös pitää potilaat ajan tasalla viivästyksistä mahdollisimman hyvin.

Erityisesti kuvantamistutkimuksen kesto voi vaihdella myös potilaalla olevien oireiden mukaan. Joillakin oireet voivat olla sellaisia, että diagnoosin tekeminen vaatii vielä jonkun toisen, laajemman tutkimuksen.

Miksi myöhemmin saapunut pääsi tutkimukseen minua aiemmin?

Osa asiakkaista tulee paikalle hyvissä ajoin ja osa viime tipassa. Asiakkaat viipyvät tutkimushuoneissa eripituisia aikoja ja joskus kiireellistä hoitoa vaatineita päivystyspotilaita voidaan joutua ottamaan väliin.

Joskus hämmennystä saattaa syntyä tilanteessa, jossa samassa paikassa tehdään tutkimuksia tai otetaan näytteitä sekä jonotusnumerolla että ajanvarauksella. Kaikissa tutkimushuoneissa ei voida toteuttaa kaikkia tutkimuksia. Toisinaan joku tietty tutkimushuone tai vastaanotto voi olla ruuhkautunut.

Saanko palvelua omalla äidinkielelläni?

Sinulla on lain mukaan oikeus saada palvelua omalla äidinkielelläsi. Äidinkielesi, yksilölliset tarpeesi ja kulttuurisi otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa. Voit neuvotella tulkkauksen järjestämisestä tutkimukseen lähettävän yksikön henkilökunnan kanssa.

Pitääkö minun ottaa Kela-korttini mukaan tutkimukseen tullessani?

Kela–kortti tai muu henkilökortti on hyvä olla mukana tutkimukseen tullessa. Yhä useammassa terveydenhuollon toimipisteessä on käytäntönä varmistaa potilaan henkilöllisyys myös Kela–kortista tai muusta henkilökortista sen lisäksi, että potilaan nimi ja henkilötunnus kysytään suullisesti. Tällä pyritään parantamaan potilasturvallisuutta.

Laboratoriot

Haitarin otsikkotaso3
Onko ennen näytteenottoa oltava syömättä?

Ruokailu vaikuttaa joidenkin aineiden, kuten verensokerin pitoisuuteen verenkierrossa ja sitä kautta niiden pitoisuuteen verinäytteessä. Tästä johtuen osa laboratoriotutkimuksista edellyttää paastoamista ennen näytteenottoa. Koska paastoa vaativien tutkimusten viitearvoina käytetään paastotilanteessa mitattuja arvoja, on ohjeiden noudattaminen luotettavien ja vertailukelpoisten tulosten saamiseksi tärkeää.

Voinko ottaa lääkkeeni ennen näytteenottoa?

Lääkkeet voi yleensä ottaa ennen laboratoriotutkimuksia normaalisti, ellei hoitavan lääkärin kanssa ole toisin sovittu. Mikäli verinäyte otetaan jonkun lääkeaineen pitoisuuden arvioimiseksi, ota lääke vasta verinäytteenoton jälkeen ellei hoitava lääkäri anna muunlaista ohjetta. Näytteenottaja voi ennen näytteenottoa tiedustella sinulta lääkkeiden otosta.

Miksi minun tulee välttää rasitusta ennen näytteenottoa?

Rasituksen aikana elimistön aineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia, jotka voivat näkyä esimerkiksi verensokerin tai hormonien pitoisuuksissa. Merkittävää rasitusta tulisikin välttää aina ennen näytteenottoa, ja erityisen tärkeää se on joidenkin hormonitutkimusten yhteydessä.

Entä jos en ole noudattanut ohjeita?

Ohjeiden mukaisesta valmistautumisesta poikkeamisella voi olla vaikutusta tutkimuksen tulokseen ja tulkintaan. Jos olet poikennut annetuista ohjeista, kerro siitä aina laboratoriohenkilökunnalle. Näyte voidaan sopia otettavaksi myöhemmin, jos se on helposti toteutettavissa.

Jos lähettävä yksikkö katsoo välttämättömäksi tai jos sinun on vaikea tulla laboratorioon uudelleen, näyte voidaan ottaa. Tällöin tutkimuspyynnön yhteyteen kirjataan tieto poikkeavasta valmistautumisesta, jotta se huomioidaan tulosta tulkittaessa.

Kauanko minun tulee olla virtsaamatta ennen näytteenottoa?

Aika riippuu tutkimuksesta. Esimerkiksi virtsan solujen ja bakteerin tutkimista varten virtsan tulisi olla rakossa vähintään 4 tuntia ennen näytteenottoa. Tällöin tutkittavat aineet väkevöityvät virtsassa ja tutkimustulos on luotettavampi. Tarkista ohjeet saamastasi potilasohjeesta. Linkit eri sairaanhoitopiirien potilasohjeisiin löydät osiostamme ohjeet potilaalle.

Miten verinäytteenottoa varten kannattaa pukeutua?

Verinäytteenottoa varten kannattaa pukeutua siten, että kyynärvarsi saadaan helposti paljaaksi. Hiha tulisi voida nostaa ainakin kyynärtaipeeseen asti eikä se saisi ylös käärittynä puristaa liikaa. Jos paidan hihoissa on napit, ne saisivat olla helposti avattavat. Suositeltavaa on pukeutua sellaisiin vaatteisiin, joiden tahriintuminen esimerkiksi verellä ei haittaa. Ei kannata laittaa paljon koruja, jotka voivat likaantua vereen tai unohtua, jos ne pitää ottaa pois näytteenoton ajaksi. Hajusteita tulisi välttää, sillä moni voi olla niille yliherkkä.

Kuvantaminen

Haitarin otsikkotaso3
Voinko syödä ja juoda normaalisti ennen kuvantamistutkimusta?

Kuvantamisessa valmistautumisohjeet vaihtelevat jonkin verran tutkimuksesta riippuen. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää noudattaa sen tutkimuksen esivalmisteluohjeita, mihin olet menossa.

Linkit eri sairaanhoitopiirien potilasohjeisiin löydät osiostamme Ohjeet potilaille.

Minulla on sydämentahdistin, voinko mennä magneettikuvaukseen?

Jos sinulla on kehossa metallia tai metalliosia, ole etukäteen yhteydessä magneettikuvauksen tekevään yksikköön. Magneettitutkimuksen soveltuvuus juuri sinulle selvitetään tällöin magneettitutkimusta suunniteltaessa.

Esimerkiksi sydämentahdistin, proteesi, leikkausklipsi, kranaatinsirpaleet tai lääkeainepumppu voivat olla esteenä tutkimukselle tai vaatia henkilöstöltä erityissuunnittelua ja -valmisteluja tutkimuksen toteuttamisessa.

Sen sijaan nivelproteesit tai ortopedisissä leikkauksissa luuhun kiinnitetyt metallit eivät yleensä estä kuvausta. Hampaiden paikat ja vastaavat suussa kiinni olevat materiaalit ovat turvallisia.

Miksi minulle tehdään tietokonetomografia eikä magneettitutkimus?

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttavat oireesi ja mikä menetelmä on juuri sinun tapauksessasi paras oireittesi tutkimiseen. Usein röntgenkuvaus tai tietokonetomografia on magneettikuvausta parempi.

Tutkimukset harkitaan hyvin tarkkaan. Jos tutkimuksessa käytetään säteilyä (esim. röntgenkuvaus ja tietokonetomografia), tehdään tutkimus vain, jos siitä saatava hyöty on suurempi kuin mahdollinen haitta.

Kun tutkimusta sinun kohdallasi harkitaan, aina otetaan huomioon myös sellaiset tutkimusvaihtoehdot, joissa ei käytetä säteilyä (esimerkiksi ultraäänitutkimus ja magneettikuvaus).

Miten ENMG-tutkimukseen pitää pukeutua?

ENMG-tutkimukseen tullessa on hyvä pukeutua lämpimästi, sillä mittauksen onnistumiseksi raajojen tulee olla normaalilämpöiset. Jos tarkoituksena on tutkia selkää tai alaraajoja, alimmaiseksi kannattaa pukea lyhytlahkeiset tai lahkeettomat alushousut, sillä pitkälahkeiset vaatteet on riisuttava pois tutkimuksen ajaksi. Tärkeintä on, että tutkittava kohta saadaan helposti paljaaksi.

Miten yöpolygrafia-tutkimukseen pitää pukeutua?

Yöpolygrafia-tutkimus tehdään tavallisesti kotona. Tutkimuslaite puetaan päälle ennen nukkumaan menoa ja sen kanssa nukutaan yö normaalisti. Voit pukea laitteen alle esimerkiksi t-paidan. Joissain yksiköissä laite puetaan päälle jo laitetta noudettaessa. Tutustu huolella potilasohjeeseen.

Voiko EEG-tutkimuksen tehdä, jos on hiusten pidennykset tai rastat?

EEG-tutkimus voidaan tehdä potilaan hiuksista tai hiuskäsittelyistä huolimatta. Rekisteröintiyksikössä voidaan valita erilaisille hiuksille sopivat elektrodit.

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2019