Tutkimuksessa käynnin vaiheet

Oletko tulossa laboratorio- tai kuvantamistutkimukseen? Voi olla hyvä tietää tarkemmin, minkälaisia vaiheita tutkimuksessa käyntiin liittyy.

Ohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, sillä löydät niistä paljon tärkeää tietoa. Lääkäriltäsi kuulet tuloksista tarkemmin.

Haitarin otsikkotaso2
Lähete

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin tarvitaan aina lääkärin kirjoittama lähete. Kuvantamistutkimusten lähetteessä kerrotaan keskeiset oireesi, löydökset ja jo tehdyt tutkimukset. Laboratoriotutkimusten lähetteessä lääkäri valitsee sinusta otettavat laboratoriotutkimukset.

Julkisella puolella kuvantamistutkimuksiin ei pääsääntöisesti voi tulla yksityisen terveydenhuollon toimijan (esim. yksityislääkärin) lähetteellä, mutta tästä on myös poikkeuksia. Lääkärisi ja tutkimuksiin sinut lähettävä yksikkö tietävät ja opastavat, miten lähetteen kanssa toimitaan.

Ohjeet

Kun olet tulossa tutkimuksiin, voit saada yhden tai useampia ohjeita. Niihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, sillä ne sisältävät paljon tärkeää tietoa.

Ajanvarauskirjeestä saat tiedon tutkimuksen ajasta ja paikasta. Potilasohjeista löydät yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuksesta: miten valmistaudut, mitä tutkimuksessa tapahtuu ja miten kuulet tuloksista.

Saapumisohjeet ovat terveyskeskus- ja sairaalakohtaisia. Niissä kerrotaan käytännön ohjeita esimerkiksi siitä, miten saavut paikalle julkisilla liikennevälineillä tai omalla autolla, missä ilmoittaudut ja miten löydät tutkimusyksikön rakennuksen sisältä.

Linkit eri sairaanhoitopiirien potilasohjeisiin löydät osiosta Ohjeet potilaille.

Ajanvaraus

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin tullaan joko ajanvarauksella tai ilman. Jos voit tulla tutkimuksiin ilman ajanvarausta, saat tähän ohjeet. Ajanvarauksen osalta taas käytännöt vaihtelevat kaupungeittain, toimipisteittäin ja tutkimuksittain.

Joihinkin tutkimuksiin ajan voit varata itse internetissä tai soittamalla. Vaihtoehtoisesti lähettävä yksikkö tai tutkimusyksikkö varaa ajan puolestasi ja ilmoittaa sen kirjeellä. Lääkärisi ja tutkimuksiin sinut lähettävä yksikkö tietävät ja opastavat, miten ajanvaraus tapahtuu. Lisätietoa osiossa Palvelut.

Saapuminen

Eri sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on erilaiset käytännöt esimerkiksi pysäköinnistä, opasteista ja aukioloajoista. Yleensä näistä käytännön asioista kerrotaan internetsivuilla tai saapumisohjeissa, jotka saat kotiin ajanvarauskirjeen yhteydessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sairaaloissa eri tavoin. Erilaisia info- tai ilmoittautumistiskejä saattaa olla useampikin. Joissakin laboratorio- ja kuvantamispisteissä on käytössä itseilmoittautumisautomaatit. Laboratoriotutkimuksiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua.

Tutkimus

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat olennainen osa monen sairauden diagnosointia, hoitoa ja seurantaa. Tutkimuksia tehdään paljon ja monessa eri paikassa.

Eri sairaanhoitopiirien sivuilta ja Terveyskylän Tutkimukseen tulijan talosta saat paljon hyvää ja konkreettista tietoa eri tutkimuksista. Tutkimuksista on tehty potilasohjeet, joista löydät tietoa valmistautumisesta, tutkimuksesta ja tuloksista.

Tutkimuksissa ja niihin valmistautumisessa saattaa olla jonkin verran eroja tutkimuspaikasta riippuen. Siksi ennen tutkimusta kannattaa tutustua huolellisesti myös kyseisen tutkimuspaikan omiin ohjeisiin. Lue lisää osiosta Ohjeet potilaille.

Tulokset

Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulkintaan tarvitaan erikoisosaamista. Tutkimuksen tekijä tai näytteenottaja ei ole useinkaan sama taho, joka näytteen tai kuvan tulkitsee ja analysoi.

Kuvantamistutkimuksesta tehdään lausunto, joka lähetetään eteenpäin sinua hoitavalle lääkärille. Suurin osa laboratoriotutkimusten tuloksista toimitetaan ilman erillisiä lausuntoja sinua hoitavalle lääkärille.

Laboratoriotutkimusten tulosten tulkinta riippuu siitä, mistä syystä sinua lääkäri on sinut tutkimuksiin lähettänyt. Usein tuloksia arvioidaan suhteessa tutkimuksen viiterajoihin (”normaaliarvoihin”), mutta on myös tilanteita, joissa tulkinta on monimutkaisempi ja vaatii tutkimuksen tilanneen lääkärin harkintaa. Tästä syystä on suositeltavaa, että tiedustelet niin laboratoriotutkimusten tuloksista ja niiden tulkinnasta sinua hoitavalta lääkäriltä.

Lääkäri tai hoitaja sopii kanssasi siitä, miten kuulet tutkimustulokset: vastaanotolla, kirjeellä, puhelimitse vai sähköisesti Omakannasta.

Omakannassa tuloksesi näkyvät pääsääntöisesti noin kuukauden kuluttua tutkimuksesta. Viiveen pituus saattaa kuitenkin vaihdella tutkimuksittain. Joskus on tilanteita, joissa hoitoyksikkö on päättänyt olla siirtämättä tuloksia Omakantaan ollenkaan.

Kun lääkäri tai hoitaja ohjaa sinut tutkimuksiin, voit kysyä heiltä, tulevatko tulokset Omakantaan.

Lue lisää:

Jatko-ohjeet

Tutkimuksen tulos eli lausunto lähetetään aina lääkärille, joka on sinut tutkimuksiin lähettänyt. Lääkärisi kertoo sinulle tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa, ole yhteydessä sinua hoitavaan yksikköön.

Hoitosuunnitelma

Hoitosuunnitelmaan kirjataan tiedot kaikista terveysongelmistasi sekä sinulle suunniteltu hoito, tutkimukset ja lääkinnällinen kuntoutus. Hoitosuunnitelman tekee sinua hoitava lääkäri. Sen tekemiseen osallistuvat tarvittaessa erikoisalojen lääkärit, myös laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen osalta.

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2019