Tutkimukset osana hoitoa

Laboratoriotutkimukset ja kuvantaminen ovat yleisiä ja monelle tuttuja tutkimuksia. ​Tutkimuksia voidaan käyttää taudin varmistamisessa, poissulkemisessa, osana hoitoa, hoidon seurannassa ja seulonnassa.

​​

Tutkimukseen tulijan talo tarjoaa tietoa sinulle tehtävien tutkimusten merkityksestä osana hoitosi kokonaisuutta, eli niin sanottua hoitoketjua.

Hoitoketjusi koostuu taudin tai oireyhtymän ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon kuuluvista asioista. Laboratoriot ja kuvantaminen täydentävät tärkeällä tavalla tätä hoitoketjua.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukseen tarvitaan aina lääkärin lähete. Lääkäri määrää tutkimuksen, jos näkee sen vaikuttavan hoitopäätökseen. Tutkimuksiin lähetetään siis vain, jos se nähdään tarpeelliseksi kokonaiskuvan hahmottamisen ja hoidon kannalta. Läheskään aina lääkäri ei määrää tutkimuksia kuvantamiseen tai laboratorioihin.

Tutkimuksia voidaan käyttää taudin varmistamisessa, poissulkemisessa, osana hoitoa, hoidon seurannassa ja seulonnassa.

Voit tutustua Tutkimukseen tulijan talon sisältöihin ennen tutkimuksiin tuloa tai sen jälkeen. Sisällöt ovat hyödyllisiä myös tutkimukseen tulevan omaisille.

 

Kyllä

Päivitetty  24.9.2019