Tillgänglighet

Tillgänglighet avser hur enkla webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är att använda och förstå. En tillgänglig webbtjänst är sådan att vem som helst kan använda och förstå den.

I Undersökningshuset har vi beaktat tillgängligheten på följande sätt:

  • Undersökningarna har beskrivits så tydligt som möjligt och ur ett patientperspektiv.
  • Innehållet på webbplatsen kan spelas upp med ReadSpeaker.
  • Alt-texter har lagts till för att beskriva bilderna.
  • planeringen av webbplatsen har tillgänglighet med olika enheter beaktats (kan skalas för mobil användning).
  • I anslutning till videorna finns det en kort textbeskrivning av vad videon föreställer.
  • Videorna har eller kommer att få textning, åtminstone på finska.
  • Länkarna finns separat i slutet av sidan, inte inne i texten. Länkarna finns även till höger på sidan i rutan Mer information

Vi tar gärna emot respons, frågor och förslag beträffande tillgängligheten på webbplatsen. Du kan skicka respons och frågor per e-post på adressen tutkimukseen(at)terveyskyla.fi eller använda responsblanketten.

Kort om lagsti​ftningen

Globalt kan upp till 15 % av alla människor inte använda webbtjänster eftersom de inte har planerats rätt.

Europaparlamentets tillgänglighetsdirektiv trädde i kraft 22.12.2016. Dess syfte är att säkerställa att alla kan använda de offentliga webbtjänsterna.

I Finland trädde lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft 1.4.2019. Tillgänglighetskraven börjar tillämpas stegvis i Finland från och med 23.9.2019.

Söker du information om tillgänglighet?

Det finns fysisk och digital tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten avser den fysiska miljön, såsom byggnader, uteområden och kollektivtrafik, som ska finnas tillgängliga för alla och kunna användas av alla.

Eftersom Undersökningshuset endast finns på webben går vi på webbplatsen inte in i detalj beträffande den fysiska tillgängligheten på verksamhetsställena.

Innehållet i Undersökningshuset har producerats av de sjukvårdsdistrikt i Finland som har universitet. Information om tillgängligheten på dessa verksamhetsställen hittar du på sjukvårdsdistriktens webbplatser. Mer information hittar du i avsnittet Tjänster.

Läs mer (länkar):

 

Uppdaterad