NordLab

NordLab tillhandahåller laboratorietjänster i Norra Finland (Kajana, Kemi, Karleby, Uleåborg och Rovaniemi).

 

NordLabs verksamhet sträcker sig från Perho i Mellersta Österbotten till Kilpisjärvi i Lappland. NordLab har totalt över 60 verksamhetsställen. Alla verksamhetsställen har tidsbokning.

NordLab sysselsätter cirka 650 proffs. Verksamheten baseras på bra sakkunskap, kompetent personal, ett omfattande nätverk av verksamhetsställen, kvalitet och pålitlighet, snabbhet och naturligtvis inhemska värderingar. Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat NordLab nyckelflaggan som ett tecken på att arbetet genomförs och sysselsätter i Finland.

NordLab ägs av Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice, samkommunerna för Lapplands, Västerbottens och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt samt Kajanlands samkommun för social- och hälsovård.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad