ISLAB

Östra Finlands laboratoriecentral, affärsverkssamkommun (ISLAB) tillhandahåller den offentliga hälsovårdens laboratorietjänster i hela Östra Finland i Norra Savolax, Norra Karelen och Södra Savolax.

Vi satsar på en kvalitativ, tillförlitlig, säker och ansvarsfull verksamhet.

Vårt omfattande provtagningsnätverk gör det enklare för dig att uppsöka laboratorium, eftersom du med remiss från en enhet inom den regionala hälsovården kan gå på provtagning på vilket som helst av våra nästan 80 provtagningsställen.

Om du bokar tid på förhand behöver du inte köa. Det är möjligt att göra tidsbokningar på de flesta av våra verksamhetsställen.

Observera att provtagning alltid förutsätter remiss från läkare. Den offentliga hälsovården i vårt område ger nästan alltid elektroniska remisser, så du behöver inte ha med dig någon separat pappersremiss. Du kan även gå på provtagning med remiss från privatläkare, om du själv betalar undersökningen. Då måste du ha remissen med dig.

Förbered dig inför provtagningen enligt anvisningarna från skötaren eller läkaren. Om du inte har fått några särskilda anvisningar hittar du länkar till förberedelseanvisningarna under rubriken Mer information.

Vid provtagningen söker vi din remiss med hjälp av FPA-kortet. Dessutom säkerställer vi att rätt provetikett har skrivits ut från systemet genom att fråga dig om dina personuppgifter efter att provetiketten har skrivits ut.

Proverna undersöks i regel i våra egna laboratorier. Svaren skickas till den vårdenhet som gjort begäran om undersökning och du kan själv fråga om dem där. Vårdenheten ansvarar för att överföra resultaten till Kanta-arkivet (Mina Kanta-sidor).

Nyckelflaggan är ett tecken på finländskt arbete och ISLAB är en stark finländsk sakkunnigorganisation. Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat oss nyckelflaggan som ett tecken på att arbetet genomförs och sysselsätter i Finland.

Välkommen på provtagning till ditt egna, lokala laboratorium!

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad