HUS Diagnostikcenrum

HUS Diagnostikcentrum är Finlands ledande producent av kliniska laboratorietjänster och medicinska bilddiagnostiktjänster.

HUSLAB och HUS Bilddiagnostik bildar tillsammans HUS Diagnostikcentrum.

Hos oss arbetar över 3 000 experter inom området. Vårt mål är att vara den bästa experten inom vårt område och ge patientklienter en god klientupplevelse.

HUS Diagnostikcentrum har verksamhet inom åtta medicinska specialområden. Vi ansvarar på riksnivå för ett flertal undersökningar som kräver specialistkompetens samt för forskning och undervisning som hör till ett universitetssjukhus. Vi är verksamma inom primärvården och den specialiserade sjukvården i Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen.

Vi är en viktig del av behandlingskedjan. Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar spelar en nyckelroll i sjukdomsdiagnostisering, uteslutning, som en del av behandlingen, och i uppföljning och screening av behandlingen. Vi vidtar också åtgärder och genomför behandlingar såsom neuromodulationsbehandlingar.

Vi utvecklar vår kvalitet systematiskt.

  • HUSLAB är ett testlaboratorium T055 ackrediterat av FINAS ackrediteringstjänst, vars ackrediteringskrav av SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och SFS-EN ISO 15189:2013
  • HUS Bilddiagnostik tilldelades år 2018 kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015.

På HUS Diagnostikcentrum verkar en kundpanel och en forskningspanel.

Specialområden:

  • Genetik och klinisk farmakologi
  • Klinisk fysiologi och isotopmedicin
  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk neurofysiologi
  • Patologi
  • Preanalys (provtagning)
  • Radiologi
Edellinen sivu Seuraa​va sivu
 

Kyllä

Uppdaterad