Fimlab

Fimlab Laboratoriot Oy producerar laboratorietjänster inom verksamhetsområdet för Tammerfors universitetssjukhus (Tays).

​​​​​​​​

Fimlab är landets ledande labroatoriebolag med nästan 100 verksamhetsställen i Birkaland, Egentliga Tavastland och Mellersta Finland.

Undersökningssortimentet är brett. Det omfattar undersökningar som sträcker sig från små blodbilder till specialundersökningar, såsom undersökning av cancertumörer och genetiska undersökningar.

På Fimlabs verksamhetsställen kan man uträtta sina ärenden med könummer och tidsbokning, beroende på verksamhetsställe och undersökning. Vi rekommenderar tidsbokning, eftersom man då slipper köa.

Jourpatienter och personer som hämtar prover hemifrån betjänas alltid med könummer. Kunderna i Birkaland får resultaten från de vanligaste laboratorieundersökningarna per sms.

Kundrådgivningen handleder kunderna i frågor som rör laboratorietjänster på numret 03 311 74445.

Edellinen sivu S​euraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad