ÅUCS Laboratorier

ÅUCS Laboratorier producerar diagnostiska tjänster för specialsjukvården och för hälsovård och tandvård på grundläggande nivå.

​Till de laboratorietjänster som Åucs producerar hör undersökningar inom klinisk kemi och hematologi, klinisk mikrobiologi, genetik och patologi samt tjänster med anknytning till diagnostik och screening av medfödda sjukdomar.

Insamling av och datatjänster för biobanksprover stöder utvecklingen av diagnostik och behandlingar inom klinisk medicin.

Utöver den diagnostiska verksamheten samarbetar vi med Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och andra läroinrättningar i området.

Vi utbildar specialistläkare inom laboratoriebranscherna samt akademiska specialister och bioanalytiker, vi utvecklar nya laboratorieundersökningar och utför vetenskaplig forskning.

Vi har ett omfatt​ande nätverk med 29 provtagningsställen i Ege​ntliga Finland. Förteckningen över verksamhetsställen, tidsbokningsprogrammet samt allmänna anvisningar hur du förbereder dig inför provtagning hittar du på vår webbplats.

​​ ​ Edelli​ne​​n sivu
 

Kyllä

Uppdaterad