Tays Avbildning

Inom verksamhetsområdet för Tammerfors universitetssjukhus (Tays) producerar sjukvårdsdistriktets Kuvantamiskeskus avbildningstjänster.

Tays Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum betjänar kunder och patienter på Tammerfors stads område vid Tays Centralsjukhus och Tays Hatanpää sjukhus samt Hatanpään Rintaklinikka.

Dessutom erbjuds avbildningstjänster vid Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus samt Orivesi hälsocentral.

Alla verksamhetsställen förenas av ett gemensamt arbetssätt och kvalitetstänkande.

Undersökningsutbudet omfattar alla metoder inom avbildning. Enheterna arbetar i nära samarbete så att patienterna kan få de erforderliga avbildningar så nära hemmet som möjligt

Vid sidan av det kliniska patientarbetet utför avbildningstjänsterna vetenskaplig forskning såväl lokalt som i samarbete med andra finländska universitetssjukhus och internationella aktörer.

Bild- och funktionsdiagnostiska centrumets verksamhet styrs av Birkalands sjukvårdsdistrikts strategi och etiska principer. Det är viktigt att alla kan känna sig trygga när de kommer för att få undersökning och vård.

 

Uppdaterad