OYS Avbildning

OYS Avbildningsverksamhetsområde producerar avbildningstjänster åt special- och bassjukvården för behoven hos sjukvårdsdistriktets sjukhus och hälsocentralerna i området.

Uleåborgs universitetssjukhus specialansvarsområde är verksamt i Norra Finland och omfattar över hälften av markarealen i Finland.

Inom Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (PPSHP) tillhandahåller vi högklassiga undersökningar inom specialsjukvården.

Avbildningstjänsterna arbetar tillsammans med sjukhusen och hälsocentralerna i de 29 medlemskommunerna. Utöver avbildningsundersökningar och -ingrepp producerar vi undersökningar inom klinisk neurofysiologi.

Vi ser på ett professionellt sätt till att våra undersökningar är säkra och håller en hög kvalitet. Undersökningsapparaterna är moderna och personalen är kompetent. Till universitetssjukhusets verksamhet hör även vetenskaplig forskning och utveckling.

För oss är nöjda kunder viktiga och vi mäter ständigt kundnöjdheten. Genom att kontinuerligt förbättra verksamheten strävar vi efter att producera tjänsterna för våra kunder i rätt tid och på ett kundorienterat sätt.

Uleåborgs universitetssjukhus specialansvarsområde är verksamt i Norra Finland och omfattar över hälften av markarealen i Finland.

 

Uppdaterad