KYS Avbildning

Kys Kuvantamiskeskus är en effektiv, flexibel och resultatinriktad enhet som gör diagnostiska undersökningar och avbildningsstyrd provtagning samt vårdingrepp.

Läkarremiss behövs för undersökningen. Kuvantamiskeskus sysselsätter över 300 yrkesmänniskor inom hälsovården.

Personalens kompetens och maskinparken motsvarar behoven hos KYS och fackområdena inom dess specialansvarsområde. Vi utvecklar ständigt metoderna och verksamhetssätten för att bättre kunna betjäna patienterna. Vi följer bland annat patienternas kötider, längden på undersökningar och dröjsmålen i utlåtanden och svar.

Vid Kuvantamiskeskus precis som i övrigt på Kuopios universitetssjukhus utvecklar vi även det diagnostiska vårdarbetet enligt magnetsjukhusmodellen. En viktig målsättning där är en utmärkt kvalitet och säkerhet i patientvården samt arbetshälsa hos personalen.

KYS Kuvantamiskeskus upprätthåller ett avbildningsarkiv och till verksamheten hör även aktivt forskningsarbete och utbildning av nya sakkunniga inom fackområdena.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad