ÅUCS Medicinsk avbildning

Åucs Medicinsk avbildning producerar tjänster inom sina medicinska specialiteter. Våra specialiteter är klinisk neurofysiologi, radiologi samt klinisk fysiologi, isotop- och PET-undersökningar.

Vi har ett brett undersökningssortiment. Vi utför traditionella avbildningsundersökningar samt undersökningar och vårdåtgärder som förutsätter krävande specialkompetens.

Vi tillhandahåller högklassiga undersökningar och behandlingar på ett patientorienterat sätt och baserat på de nyaste forskningsrönen. Därför utgör en tvärfacklig internationell och nationell vetenskaplig forskning en väsentlig del av vårt arbete. För att på bästa möjliga sätt kunna utnyttja modern apparatteknik har vi ett mångprofessionellt samarbete med olika experter på medicinsk fysik.

Vi har redan länge satsat på kvalitetsarbete. Vi utvärderar och utvecklar ständigt kvaliteten i verksamheten i vårt dagliga arbete. Dessutom utvärderas verksamheten regelbundet av externa instanser.

Vi utvecklar även verksamheten baserat på respons från våra patienter tillsammans med upplevelseexperter.

Edellinen sivu

 

Uppdaterad