Vävnader och celler

Vävnads- och cellprov undersöks i det patologiska laboratoriet, där en patolog ger utlåtanden om proven.

​Vävnadsprov är exempelvis hudprov, såsom borttagna födelsemärken, biopsier från knölar, biopsier som tagits vid endoskopi eller organ som avlägsnats vid operation.

Cellprov är exempelvis sugprov tagna med en fin nål, sputum- och urinprov och gynekologiska papa-prov.

Vävnadsprov tas av läkare som ett separat ingrepp antingen på hälsocentral, poliklinik, vid röntgen eller i samband med operation.

Biopsinål kan användas för att ta en biopsi från tumörer. Beroende på var provtagningen sker kan man ta antingen ett vävnads- eller ett cellprov. Cellprov sugs ut ur tumören med en tunn nål.

Proven undersöks och utlåtanden ges i patologiska laboratorier.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020