Urin

Med urinprov undersöker man oftast njurarnas, urinvägens och urinblåsans tillstånd. Urinprov används även för att undersöka allmänsjukdomar som inte begränsas till njurarna.

​​​

Urinprov kan i regel tas hemma med hjälp av muntliga och skriftliga anvisningar och lämnas in till laboratoriet för undersökning.

Hur ska jag förbereda mig?

För undersökning av celler och bakterier i urinen borde urinen hållas i blåsan i minst fyra timmar före provtagningen. Då koncentreras ämnena i urinen och undersökningsresultatet blir mer pålitligt.

Om du sköta provtagningen hemma, får du instruktioner och provtagningsutrustning från din vårdgivare eller laboratoriet. När du lämnar urinprovet var förbered att berätta provtagningstidpunkten och tiden urinen har varit i blåsan.

För vissa urinundersökningar behövs insamling under en viss tid (till exempel 24 timmar), och då ska all urin tas tillvara. Du får alltid separata instruktioner och provtagningsutrustning.

Kontrollera i den patientanvisning du fått hur du ska förbereda dig inför undersökningen. När du lämnar urinprov är det viktigt att du iakttar anvisningarna så att provet är så representativt som möjligt.

För bakterieodling lämpar sig bäst morgonens första urinprov eller urin som varit minst fyra timmar i blåsan.

När du lämnar prov för bakterieodling är det mycket viktigt att du tvättar dig omsorgsfullt i underlivet. Annars växer bakterier från huden och slemhinnorna i stor mängd i odlingsskålen och den bakterie som ligger bakom urinvägsinfektionen kan bli dold av denna blandade tillväxt.

Hur lämnar jag prov?

I regel lämnar vuxna ett så kallat mittstråleprov. Det betyder att man först tvättar sig i underlivet och kissar lite i toaletten och sedan för in behållaren i strålen.

Små barn kan i vissa fal lämna ett pås- eller kuddurinprov. Instruktioner och provtagningsutrustning fås från laboratoriet.

I bland behövs det lämnas in all urin som produceras under ett dygn. Samlingsurinprov samlas hemma i samlingskanna som du får från laboratoriet.

Du får alltid separata instruktioner och provtagningsutrustning från laboratoriet då du ska lämna olika urinprov.

 
 

​​​Video: Urinprovtagning, kvinnor mittstråleprov

 
 

​​Video: Urinprovtagning, män mittstråleprov

Vad händer efter jag har lämnat provet?

Om du har tagit provet hemma ska du förvara och leverera det till laboratoriet enligt instruktionerna.

Lämnande av urinprov förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv. Din vårdande läkare berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta din vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Finns det risker med att lämna prov?

Inga risker är förknippade med att lämna urinprov.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020