Svamp och var

Svamp- och varprov tas i laboratorium till exempel när man missänker eller vill utesluta en infektion eller bedöma effekten av antibiotikabehandling.

Svampprov kan tas på ytan från hud, nagel, hår och öra. En invasiv svampprovsundersökning görs på vävnadsbiopsier, kroppsvätskor, var- och sekretprov, lungprov samt djupa ögonprov.

Svampprovsundersökning används för att påvisa svampinfektioner eller i vissa fall för att komplettera en bakterieodlingsundersökning.

Svampprovproven odlas på odlingsunderlag för att identifiera dem och hitta sjukdomsalstraren.

Invasiva varprov tas exempelvis från varbölder, operationssår, kroniska sårinfektioner eller andra djupa sår. Ytvarprov kan tas från ytliga hudinfektioner, ögoninfektioner eller mellanörat.

Varprov bakterieodlas och känslighetsbestäms i ett mikrobiologiskt laboratorium för att identifiera sjukdomsalstraren och hitta ett lämpligt antibiotikum.

 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020