Screening av multiresistenta bakterier

Karakteristiskt för multiresistenta bakterier som söks med screeningodling är att vissa allmänt använda bakterieläkemedel, det vill säga antibiotika, inte biter på dem.

MRSA och andra bakterier som söks smittar inte lättare och orsakar inte svårare infektioner än samma bakteriers andra stammar som är känsliga för antibiotika och som de flesta av oss har i kroppen.

Om bakteriestammar som är immuna mot antibiotika orsakar en allvarlig infektion, kan behandlingen av denna vara svår.

Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt för att lämna screeningprov för multiresistenta bakterier. Proven tas i laboratorium, på bäddavdelningar eller polikliniker.

Proven kan beroende på begäran om undersökning tas från olika ställen på kroppen, bland annat från slemhinnorna i näsan, svalget, armhåla, ljumske, mellangården och kring ändtarmsöppningen.

Prov kan i vissa fall även tas från sår samt vid roten av katetrar och kanyler.
 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020