Länkar till laboratorieundersökningar

På den här sidan hittar du länkar (endast på finska) till Duodecims Hälsobibliotek, där de vanligaste laboratorieundersökningarna beskrivs.

Det kan förekomma skillnader mellan de olika sjukvårdsdistrikten beträffande i vilken typ av blodprov som används för undersökningarnav.

Om provet är plasma har undersökningen prefixet P eller fP. Om provet är serum har undersökningen prefixet S eller fS. Skillnaden beror på vilken undersökningsmetod som laboratoriet använder.

Även referensvärdena för undersökningsresultaten kan även variera mellan sjukvårdsdistrikten beroende på tekniska skillnadermellan undersökningsmetoderna.

Obs! Länkar till Duodecims Hälsobiblioteks finns endast på finska.

Uppdaterad  11.5.2020