Gynekologiska

Med gynekologiska prov avses cellprov som tas från livmodermunnen, livmoderhalskanalen och slidväggen.

Det vanligaste gynekologiska provet är ett cellprov (papa-prov). Papa-prov används för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av humant papillomvirus, HPV.

Papa-provet tas av en laboratorieskötare eller provtagare utbildad inom hälsovården. Proven undersöks på patologiska laboratorier.

I Finland är kommunerna förpliktade att arrangera masscreening av kvinnor enligt åldersgrupp. Till screening för livmoderhalscancer (papa-prov) kallas alla 30–60-åriga kvinnor med fem års mellanrum. Med hjälp av screeningprovet kan man konstatera ett eventuellt förstadium till cancer och behandla det så tidigt att cancern överhuvudtaget inte hinner utvecklas.

Om man har symtom kan man även söka sig själv till papa-undersökning genom att boka läkartid och be om remiss för undersökningen. Vi rekommenderar att man inte tar provet under mensen.

Hur förbereder jag mig inför provtagning?

Provtagningen förutsätter inga särskilda förberedelser, men du kommer att frågas när dina senaste mens började, hur länge du blödde och hur lång är din menstruationscykeln. Vi rekommenderar att man inte tar provet under mensen.

Vad händer vid provtagningen?

Cellprovet tas antingen på laboratoriet eller på skötarmottagning eller läkarmottagning.

För undersökningen klär man av sig nertill och lägger sig på undersökningsbordet med fötterna i fotställningen. Ett spekulum förs in i slidan för att ge bättre sikt till livmodermunnen. Proven tas med en träspatel i slidan och på livmodermunnen samt med en borste från livmoderhalskanalen.

Vad händer efter provtagningen?

Gynekologisk provtagning förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv. På provtagningsdagen kan det förekomma en liten mängd blodig, brun flytning.

Är provtagningen förknippad med risker?

Gynekologisk provtagning är ett säkert ingrepp som inte är förknippat med risker.

 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020