Blod

Blod är det vanligaste provet för laboratorietest, eftersom man med stöd av test på blod får mycket information om kroppens funktion.

​​​

Blodprov används för att konstatera och screena flera olika sjukdomar. Vanligen används blodprov för att utreda olika inflammationer, anemier, blodsjukdomar, cellmängder i blodet, uttorkning av kroppen samt funktionen hos lever, njurar och hjärta.

Hur förbereder jag mig inför provtagning?

Många faktorer före provtagningen påverkar laboratorieundersökningarnas resultat. Därför är det viktigt att du förbereder dig för provtagningen enligt de anvisningar som den vårdande enheten ger. Om du inte har följt anvisningarna ska du berätta om det för den som tar provet.

Fasta eller provtagning vid ett visst klockslag

Kontrollera i den patientanvisning du fått hur du ska förbereda dig inför undersökningen. För ett fasteprov ska man låta bli att äta i 10–12 timmar. Under fastan kan du dricka ett glas vatten.

Vissa laboratorieundersökningar förutsätter att provet tas vid ett visst klockslag. Läkaren eller skötaren ber dig komma till laboratoriet vid ett visst klockslag för sådana undersökningar.

Största delen av laboratorieundersökningarna förutsätter dock inte fasta eller ett visst klockslag och provet kan tas när som helst under laboratoriets öppettider.

Vanliga faktorer som påverkar laboratorieundersökningar

Många faktorer, till exempel måltider, fysisk belastning, stress, kaffe, tobak, alkohol och läkemedel (även naturpreparat, vitaminer) påverkar resultaten från laboratorieundersökningar. Undvik rökning, alkohol och hård fysisk belastning under ett dygn före blodprovstagningen.

Vi rekommenderar att man sitter lugnt i cirka 15 minuter före blodprovstagning för att blodcirkulationen ska jämnas ut.

Laboratorieundersökningar och mediciner

I regel kan du ta mediciner som normalt, om du inte har kommit överens om annat med din vårdande läkare. Om man behöver mäta halten av läkemedlet i blodet tas morgonmedicinen först efter blodprovstagningen.

Vad händer vid provtagningen?

Blodprov tas i regel i en ven i armvecket. Man kan på en gång ta prov i flera provrör beroende på vilka undersökningar som har begärts.

Ibland kan ett blodprov även tas i fingertoppen eller för bebisar i hälen. På sjukhus kan en sjukskötare eller läkare även ta blodprovet via en kanyl som fästs i en blodådra.

Vad händer efter provtagningen?

Efter en venprovtagning rekommenderar vi att du sitter lugnt och applicerar tryck på provtagningsstället i cirka fem minuter för att stoppa blödningen.

Är provtagningen förknippad med risker?

Blodprovstagning är ett säkert ingrepp. Den vanligaste bieffekten är ett blåmärke kring provtagningsstället på grund av att blod läcker ut under huden.

För att undersökningsresultatet ska lyckas är det viktigt att du förbereder dig enligt anvisningarna. Om du inte har följt anvisningarna ska du berätta om det för den som tar provet.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020