Avföring

Med avföringsprov undersöks oftast orsakare av smittsamma bakterie- och virusdiarréer.

Till exempel norovirus och campylobacter orsakar ofta smittsamma diarrésjukdomar. Med avföringsprov kan man även undersöka dolt blod för att påvisa blödning i matsmältningskanalen.

Hur ska jag förbereda mig?

Vanligtvis behöver du inte förbereda dig på något visst sätt när du ska lämna avföringsprov. Du får en burk för avföringsprovet och instruktioner på förhand.

Mer information:

Anvisningar till patienten

Hur lämnar jag prov?

Lämna provet på det sätt som beskrivs i patientanvisningen. Flytta provet till den provburk du fått från laboratoriet. Du behöver inte fylla hela provburken. Se till att provet inte hamnar på utsidan av burken.

Det är viktigt att du försluter locket ordentligt. Vi rekommenderar att du tvättar händerna omsorgsfullt med tvål efter att du har lämnat provet.

Hur ska jag tillväga efter att jag har tagit provet?

Om du har tagit provet hemma ska du förvara det och leverera det till laboratoriet enligt anvisningarna. Om du inte genast kan leverera provet till laboratoriet ska du förvara provet i en tätt försluten plastpåse i kylskåpet. Avföringsprov förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv.

Finns det risker med att lämna prov?

Inga risker är förknippad med att lämna avföringsprovet.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Kyllä

Uppdaterad  11.5.2020