Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning eller ekoundersökning är en bilddiagnostikmetod som används mycket allmänt.

Ultraljudsundersökning baseras på reflektion av ultraljud från gränsskiktet mellan olika vävnader och dämpning till följd av vävnadernas akustiska egenskaper. Ultraljudsstyrning utnyttjas även vid olika ingrepp, till exempel vävnads- och cellprovtagning.

Med ultraljudsundersökning kan man undersöka bland annat:

  • buken (gallblåsan, levern, bukspottkörteln, njurarna)
  • halsområdet
  • blodkärl och blodflöde
  • muskler och leder

Video: Ultraljudsundersökning

Se videon: Vad händer vid en ultraljudsundersökning och hur ska man förbereda sig inför den. Texterna hittar du i YouTubes meny på finska, svenska och engelska. Videon har producerats av HUS Bilddiagnostik. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Hur ska jag förbereda mig?

Kontrollera i den patientanvisning du fått hur du ska förbereda dig inför undersökningen. Om du exempelvis ska på ultraljudsundersökning av buken ska du låta bli att äta och dricka, och om nedre buken ska undersökas ska urinblåsan vara fylld.

Vad händer vid undersökningen?

Ultraljudsundersökningen är en smärtfri och säker undersökningsmetod. Gel appliceras på huden och objektet undersöks med givaren på ultraljudsapparaten genom att föra den över objektet. Undersökningen varar i 10–30 minuter beroende på vad som undersöks och eventuella ingrepp.

I samband med ultraljudsundersökningen kan man även utföra ingrepp, vilket till exempel kan innebära att vätska avlägsnas från lungorna eller att prov tas på olika organ eller bröstkörteln. Vid undersökningen kan man även ta biopsier eller injicera kontrastämne i ven.

Vad händer efter undersökningen?

Ultraljudsundersökningen förutsätter ingen uppföljning efteråt och begränsar inte ditt normala liv. Om något ingrepp gjordes på dig i samband med undersöknignen får du anvisningar för eftervård efter undersökningen.

Din vårdande läkare berättar om resultaten för dig och hur vården fortsätter. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller telefontid.

Är undersökningen förknippad med risker?

Ultraljudsundersökningen är ofarlig och den görs även på barn och gravida. Om kontrastämne används för undersökningen finns det en liten risk för allergisk reaktion.

Vid provtagning finns det en liten risk för en invändig blödning eller infektion, men i praktiken är detta sällsynt. Om prov tas får du anvisningar för eftervård som hjälper dig att minimera riskerna.

På annat håll i Hälsobyn

I Kvinnohuset har sakkunniga producerat pålitlig information om ultraljudsundersökningar och screening under graviditeten.

Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020