Sömn och vakenhet

Undersökningar förknippade med sömn och vakenhet kan användas för att undersöka andningsstörningar under sömnen, avvikande dagtrötthet eller sömnstörningar överlag.

De vanligaste undersökningarna med anknytning till sömn och vakenhet är:

  • nattpolygrafi det vill säga undersökning av andningsstörningar nattetid
  • sömnpolygrafi

Nattpolygrafi är ett sätt att utreda hur man andas under natten. Med sömnpolygrafi undersöks å sin sida olika sömnstörningar. Båda undersökningarna görs antingen hemma eller på sjukhus, på enheter för klinisk neurofysiologi.

Nattpolygrafi

Nattpolygrafi avser en undersökning som görs nattetid för att mäta andningen och fötternas rörelser under sömnen. Undersökningen görs vanligtvis hemma.

Nattpolygrafi är ett sätt att utreda andningsstörningar under sömnen, det vill säga hur man andas under natten. Läkaren kan misstänka sömnapné eller vill undersöka orsaker till kraftig trötthet dagtid. Vid sidan av sömnapné kan nattpolygrafi användas även för att undersöka rastlösa ben-syndrom.

Nattpolygrafiapparat hem

Nattpolygrafin görs med en apparat som du får hem till natten. Du ska hämta undersökningsapparaten på det ställe som överenskommits på förhand.

Personalen handleder dig i användningen av apparaten och du får också anvisningar hem med dig. Samtidigt kommer ni överens om hur och när du returnerar apparaten. För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att du läser anvisningarna noga och iakttar dem.

På kvällen klär du på dig undersökningsapparaten innan du lägger dig och sedan sover du som normalt med den. En del av givarna kan fästas på plats redan när du hämtar apparaten.

Sensorer och mätningar

Nattpolygrafiapparaten har olika sensorer som mäter andningsluftflöde från näsa och mun, andningsrörelser i bröstkorg och mellangärde, pulsfrekvens, snarkning, sovposition och benrörelser.

Undersökningen är smärtfri och ofarlig. Det finns dock en risk för att du inte lyckas klä på dig apparaten hemma eller att någon av sensorerna lossnar under natten, varvid undersökningen kan bli bristfällig.

Viktig fortsatt v​ård

Läkaren skriver ett utlåtande om undersökningen. Den vårdande läkaren berättar resultatet för dig samt hur och när den eventuella vården påbörjas. Kontakta den vårdande enheten om du inte har fått en mottagnings- eller t​elefontid.

Kom ihåg att undersökningen i sig inte avhjälper symtomen. Efter undersökningen måste du vid behov förbinda sig till de anvisningar läkaren ger (CPAP-behandling, bantning).

Sömnpolygrafi

Med omfattande sömnpolygrafi undersöks olika sömnstörningar. Sådana är till exempel andningsstörningar under sömnen, periodisk rörelsestörning i benen under natten, beteendestörning under REM-sömnen, störning i hur längden på sömnen upplevs och sjukdomar med överdriven sömnighet (narkolepsi och hypersomni).

Undersökningen görs antingen hemma eller på en sjukhusavdelning. Om undersökningen görs hemma, hämtar du undersökningsapparaten från överenskommet ställe på förhand. Samtidigt får du handledning i hur du använder apparaten och också anvisningar hem med dig.

Mätningen ger mångsidig information

Före undersökningen ger din vårdande läkare och undersökningsenheten dig anvisningar för hur du ska förbereda dig. Vissa läkemedel påverkar sömnstrukturen så du måste kanske trappa ner dem stegvis före undersökningen.

Vid sömnpolygrafi mäts EEG, det vill säga den elektriska aktiviteten i hjärnan, ögonens rörelser, muskelspänning, andningsluftflöde, andningsrörelser i bröstkorg och mellangärde, blodets syrehalt, pulsfrekvens, snarkning, sovposition och benrörelser.

Baserat på de relativa förhållandena mellan sömnstadierna, antalet uppvaknanden och sömncykler får man även information om sömnkvaliteten.

Undersökningen är smärtfri och apparaten stör inte sömnen nämnvärt.

Är du på väg på nattpolygrafi?

Videon berättar vad nattpolygrafi handlar om och hur du klär på dig undersökningsapparaten innan du lägger dig.

Video: Undersökningar på en minut – nattpolygrafi. Videon är textad på finska, svenska och engelska. Videon är producerad av HUS Bilddiagnostik. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.

Är ditt barn på väg på omfattande sömnpolygrafi?

Videon berättar ur ett barns perspektiv vad omfattande sömnpolygrafi handlar om, hur undersökningen framskrider och vad som händer.

Video: Omfattande sömnpolygrafi för barn. Videon är textad på finska, svenska och engelska. Videon är producerad av HUS Bilddiagnostik. Observera att detaljerna i undersökningar kan variera något mellan olika sjukhusområden.
Edellinen sivu Seuraava sivu
 

Uppdaterad  30.4.2020